logo yeni

SOMUT BİLGİ VE BELGE İÇERMEYEN DİSİPLİN CEZASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kamu denetciligi kurumuKamu Denetçiliği Kurumu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde geçici olarak görevlendirilen personele verilen disiplin cezasını somut bilgi ve belgeden yoksun olması sebebiyle haksız bulurken, mobbing uygulanmadığına karar verdi.

Olayda şikayetçi, 2015 tarihli görevlendirme yazısı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görevlendirildiğini ve hakkında disiplin soruşturması açılarak verilen görev ve emirleri yapmamaktan aylıktan kesme cezası uygulandığını, hakkında verilen disiplin cezasının hukuksuz olduğunun teyidi ile şahsına uygulanan mobbingin son bulmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını talep etmişti.

Görevini yapmadığının somut olarak belirlenmesi gerekir

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında şu ifadelere yer verdi:

“Şikayet konusu somut olayda; şikâyet başvurusuna konu olan disiplin soruşturmasında değerlendirilen deliller neticesinde; şikayetçinin görevlendirmesinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki tribün binasına yapıldığı, anılan görevlendirmenin ayrıntılı olarak yapılmayarak ilgilinin tribün binasına gönderildiği, şikâyetçinin hangi konularla ilgili görevlendirildiğini bilmediği ve bilmediği bir görevi neticesinde disiplin cezasına konu fiili kasti olarak nasıl gerçekleştirebileceği belli olmadığı ve genel bir görev tanımıyla görevlendirildiği, başvurucunun itirazı üzerine net görev tanımının yapılıp bildirildiği, bir yerde idarenin bu eksikliğini fark ettiği, göreve gitmemesinden dolayı hangi işlerin aksadığı, yapılmadığı, idarenin bundan zarara uğrayıp uğramadığının idarece belirlenip belgelendirilmediği, başvurucunun iyi niyet kuralı gereği idare tarafından uyarılmadığı, bunun idare tarafından iddia dahi edilmediği, iddia edilse dahi belgelendirmesi gerektiği, yine hangi aksaklıkların oluştuğunun da idare tarafından somut delillerle ortaya konulamadığı bu nedenle disiplin cezası işleminin sebep unsurunun yasal ve makul bir gerekçeyle izah ve ispat edilemediği açıktır.”

Kurum bu gerekçeyle;

-mobbing uygulandığı yönündeki iddiaların REDDİNE,

-Şikâyet başvurucuna yönelik tesis edilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu tespit edildiğinden, şikâyet başvurucusuna yönelik olarak sıralı amirlerin söz konusu idari işlemde hatalı davranıldığının kabul etmesi ve yasal süresinde bunu Kuruma bildirmesi yönünde NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

karar verdi.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.