logo yeni

YENİ KURULACAK ÖZERK KURUM PERSONELİ NASIL ATANACAK VE NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur3TBMM’ye Hükümet tarafından sunulan Kanun Tasarısı ile kurulması öngörülen “Kişisel Verileri Koruma Kurumu"nda, mevcut belirlemelere göre; Başkan ve Üyeler ile geçici görevli personel dahil toplam 211 kişi görev alabilecek.

Ankara’da, Başbakanlığın ilişkili bir kurumu olarak faaliyet yürütecek olan Kurum, idari ve mali bakımdan özerk olacak.

Kurum personelinin atanması

Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, biri Başkan ve biri İkinci Başkan olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacak. Kurul üyeleri, en az 10 yıl hizmeti (kamu veya özel sektörde) bulunan ve en az lisans mezunu olanlar arasından, 4’ü Bakanlar Kurulu tarafından ve 3’ü de Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.

Kurum personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacak ve Kurumda kariyer meslek personeli de istihdam edilecek. Kurum personeli (kariyer meslek personeli hariç) naklen atama, yeniden atam ya da KPSS sonuçlarına göre ilk defa atama yoluyla istihdam edilebilecek.

Kurumda geçici görevle çalışılabilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri, kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görevlendirilebilecek. Görevlendirilen personel, kurulularından aylıklı izinli sayılacak. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde onunu (mevcut durumu göre 9 kişiyi) aşamayacak. Görevlendirme süresi iki yılı geçemeyecek ve ihtiyaç halinde bu süre bir yıllık dönemler halinde uzatılabilecek.

Ücretleri

Kurul başkan ve üyeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurum personelinin ücretleri, 375 sayılı KHK’nın 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personel esas alınarak ödenecek.

Kurul başkanı için “bakanlık müsteşarı”, kurul üyesi için “bakanlık müsteşar yardımcısı”, başkan yardımcısı için ise “bakanlık genel müdürü” hakkında geçerli olan mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar uygulanacak.

Öte yandan, Uzman unvanlı meslek personeline yapılacak ödemelerin Başbakanlık Uzmanlarına yapılan ödemeler esas alınarak belirlenmesine ilişkin ibarelerin (375 sayılı KHK’nın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan uzman unvanlı meslek personeline ilişkin ibare) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarında görev alacaklara ödenecek maaş miktarı (veya emsal personel), bu konuda yapılacak yeni bir düzenleme sonrası netlik kazanacaktır. Anayasa Mahkemesinin iptal kararına ilişkin haberimiz için tıklayınız …

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görev yapacak diğer unvanlardaki personelin ücret, mali ve sosyal hak ve yardımları ise; 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin (ç) bendi uyarınca Bakanlar Kurulunca emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan ve eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan Devlet memuruna yapılan ödemeler esas alınarak ödenecek. Emsal kadrolar için tıklayınız...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kadrolarında görev alacakların maaşları

Kanun tasarısında yer alan hükümler ve yeni kurulacak kurum için ihdas edilmesi öngörülen kadro unvanlarından hareketle; başkan, üye ve diğer unvanlarda görev alacak personelin aylık net maaşlarını 2016 yılının ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre memurunyeri.com olarak hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Tabloda, Kurum için ihdas edilen bütün unvanlar için bazı dereceler itibariyle maaş hesaplamasına yer verilmiş olup, hizmet süreleri ise tahmini olarak kullanılmıştır.

Unvan Derece Kademe Hizmet Süresi Aylık Net Maaş (2016 yılı ilk altı ayında
Başkan 1/4 25 yıl ve fazla 9.292 TL
Üye 1/4 25 yıl ve fazla 8.081 TL
Başkan Yardımcısı 1/4 25 yıl ve fazla 8.081 TL
Daire Başkanı 1/4 25 yıl ve fazla 6.273 TL
Hukuk Müşaviri 1/4 25 yıl ve  fazla 4.457 TL
Avukat 6/1 7 3.341 TL
Kişisel Verileri Koruma Uzmanı 6/1 6 4.500 TL
Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı 9/1 Yeni başlayan 3.778 TL
Mali Hizmetler Uzmanı 6/1 6 3.843 TL
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9/1 Yeni başlayan 3.199 TL
Memur 9/1 Yeni başlayan 2.246 TL
Bilgisayar İşletmeni 9/1 Yeni başlayan

2.303 TL

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9/1 Yeni başlayan

2.288 TL

Sekreter 5/1 9

2.282 TL

Santral Memuru 9/1 Yeni başlayan 2.246 TL
Şoför (lise) 11/1 1 2.118 TL
Teknisyen (meslek lisesi) 6/1 14 2.397 TL
Teknisyen Yardımcısı (lise) 9/1 7 2.109 TL
Hizmetli (lise) 13/3 Yeni başlayan 2.086 TL

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

Kanun tasarısı ve kadrolar için tıklayınız. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.