logo yeni

DİPLOMA DENKLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN SINAVA GİRMEK Mİ GEREKİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

diplomaYurtdışından alınan diplomaya denklik belgesi verilmesi istemiyle YÖK’e yapılan başvurunun, seviye tespit sınavına girilmesi gerektiğinden bahisle reddedilmesi, Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmadı.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden alınan diplomaya denklik verilmesi istemiyle Yükseköğretim Kuruluna yapılan başvurunun, seviye tespit sınavına girilmesi gerektiğinden hareketle reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının diploma aldığı Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanındığı, Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden alınan diploması için denklik talebinde bulunan davacının durumunun Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi gerekirken, bu yönde bir değerlendirme yapılmaksızın Yürütme Kurulu kararı gerekçe gösterilmek suretiyle başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedilmiştir.

YÖK’ün temyiz talebi üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi;

-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğinin tespit edilmesinin Yükseköğretim Kurulu'nun görevleri arasında sayıldığını,

-Mevzuatta ilgililerin yurtdışında aldıkları diplomaların denkliğinin tespitinde izlenecek usullerin gösterildiğini ve buna göre, mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinde bir tereddütün yaşanması veya alınan eğitimin yeterli bulunmaması halinde ilgililerin seviye tespit sınavına tabi tutulabileceklerini,

-Davacının yurtdışındaki lisans eğitimini gıyabi eğitim yoluyla tamamlamış olmasının ve eğitim süresince sadece 27 gün Azerbaycan'da bulunmasının, alınan eğitimin idarece yeterli bulunmayarak seviye tespit sınavına tabi tutulmasına haklı neden oluşturduğunu

belirterek, Azerbaycan Teknik Üniversitesinden alınan diplomaya denklik verilmesi istemiyle yapılan başvurunun, yapılacak seviye tespit sınavından başarılı olunması halinde kabul edileceği yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay Kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.