logo yeni

ÖNLİSANS ÜZERİNE LİSANS ÖĞRENİMİ YAPANLARIN İNTİBAK İŞLEMİNE DANIŞTAYIN BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Memuriyete başladıktan sonra (memuriyet sırasında ya da memuriyetten ayrılarak) üst öğrenim tamamlayan Devlet memurları hakkında intibak işlemi yapılabilmektedir.

Üst öğrenimi tamamlayan memurların intibakı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesi hükümlerine göre yapılmakta olup, önlisans mezunu Devlet memurlarının lisans mezunu olmaları durumunda intibaklarının nasıl yapılacağı hususunda uygulamada tereddüt görülebilmektedir.

İntibak

657 sayılı Kanundaki düzenlemeye göre; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

Bu düzenlemeye göre, intibak işleminde;

-Memurun emsalinin belirlenmesi,

-Memurun emsalini geçememesi,

-Üst öğrenimin memuriyet sırasında ya da memuriyetten ayrılarak tamamlanmış olması

şartlarına uyulması gerekmektedir.

Önlisans sonrası lisans mezunu olanların intibakı

Üst öğrenim nedeniyle intibak işlemi yapılırken, memurun emsaline göre değerlendirme yapılmaktadır. Üst öğrenimi bitiren memurun emsali ise; aynı üst öğrenime hiç ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde eğitimini bitirerek memuriyete giren kişi olmaktadır. Ancak, ön lisans mezunu iken lisans mezunu olan memurların intibakı konusunda bazı tereddütler yaşanabilmekte ve dava konusu bile olabilmektedir.

Benzer bir olay, mesleğe 2 yıllık önlisans mezunu olarak başlamış olan ve memuriyette iken 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan Devlet memurunun, son bitirmiş olduğu eğitim durumuna göre intibakının yapılması üzerine yaşanmıştır.

Kurum, ilgili memurun 2 yıllık (ön lisans) yüksek okul mezunu olarak göreve başladığı, memuriyette iken bitirdiği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans öğreniminin ise önlisans öğreniminin bir üst öğrenimi olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, üst öğrenime dayalı intibak istemini reddetmiştir.

Olayla ilgili olarak açılan davaya bakan Zonguldak İdare Mahkemesi; 2 yıllık önlisans mezunu olarak memuriyete başlayan ve daha sonra 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan davacının, 2 yıllık önlisans öğrenimini bitirdiği tarihte, intibaka konu lisans öğreniminin 2'nci sınıfım bitirerek 3'üncü sınıfına geçen ve normal süresinde lisans öğrenimini tamamlayarak memuriyete giren kişi emsal alınarak, emsalini geçmemek şartıyla intibakının yapılması gerekmekte iken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle intibak işleminin iptaline karar vermiştir.

Konuyu, kurumun temyiz talebi üzerine değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-Üst öğrenimin, kamu personelinin işe girdiği ya da son intibakının yapıldığı tarihteki öğrenim durumuna kıyasla son öğrenim durumunu ifade edeceği; lise öğreniminin ortaokula, yüksekokul öğreniminin liseye, fakülte öğreniminin ise yüksekokula göre birer üst öğrenim olduğu,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, lisans öğreniminin ön lisansın üst öğrenimi olduğunun açıkça belirtildiği,

-657 sayılı Kanunda, üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının belirli koşullar dahilinde yapılmasının öngörüldüğü ve yasa yapılacak intibakta ilgilinin son ve bir öncekine göre "üst öğrenim" niteliğindeki öğreniminin dikkate alınmasının gerekeceği,

-Ön lisans mezunu olarak göreve başlayan davacının, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduğu, dolayısıyla iki yıllık yükseköğretime göre üst öğrenimi bitirdiği anlaşıldığından, lise üzerine dört yıllık yükseköğrenimi bitirenler gibi intibakının yapılması gerektiği

yönünde hüküm tesis etmiştir.

Karar için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.