logo yeni

UZMAN ERBAŞLARIN KAMUYA GEÇİŞİ ZORLAŞIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

uzman erbasGelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülmekte olduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

Torba Kanun niteliği taşıyan tasarıda kamu personelini ilgilendiren düzenlemeler şöyle:

Polislerin ek göstergesi

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılıyor.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltilecek.

Uzman erbaşların kamuya geçişi zorlaşıyor

Uzman erbaşlar ile uzman jandarmaların ek göstergeleri yükseltiliyor. Bunun yanı sıra tasarıya eklenen madde ile uzman erbaşlara birinci dereceye yükselme imkanı da getirildi. Buna karşın uzman erbaşların kamuya geçebilmesi için 2 yıl olan çalışma süresi ise 7 yıla çıkarıldı. Maddenin gerekçesi olarak sözleşmeli erliğin kamuya geçiş için araç olarak kullanılmasının ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel açığının önlenmesi olarak gösterildi. Konu hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bu durumda kamuya geçiş için KPSS gerekmediğinden geçiş talebinin çok fazla olduğunu söyledi.

Doğum sebebiyle aylıksız izine derece ve kademe ilerlemesi

Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

Doğum yapana yarım zamanlı çalışma

Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınıyor. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilecek. Bebeğin engelli doğması halinde ise her halükarda 12 ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getirilecek.

Evlat edinene izin

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek.

Memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

Analık izni yarı zamanlı çalışmadan sonra başlayabilir

Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak.

Analık izni sonrasında kadın memurlar için getirilen yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hüküm, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanacak.

Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getiriliyor.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlarla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Geçmişteki izinler dikkate alınmayacak

Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesine geçmişte kullanılan izinler kapsam dışı olacak.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.