logo yeni

ÖNLİSANS MEZUNU SAĞLIK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN EK GÖSTERGELER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik personeliÖnlisans mezunu Devlet memurları hakkında uygulanan ek göstergeler, ilgili personelin bulunduğu hizmet sınıfına, eğitiminin türüne ve kadro/aylık derecesine göre değişebilmektedir.

Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan Devlet memurlarından 2 yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olanlar hakkında belirlenen ek göstergeler, sadece dereceleri itibariyle farklı belirlenmiş olduğundan, özellikle mesleki önlisans mezunu sağlık personelinin ek gösterge artışı talebi olmaktadır.

Sağlık personelinin ek göstergesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (III) numaralı bölümünde, Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli hakkında uygulanacak ek göstergeler düzenlenmiştir.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli, ek gösterge bakımından 4 grupta toplanmıştır:

*Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar.

*Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri.

*Yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan yükseköğrenim görmüş olanlar.

*Yükseköğrenim görmemiş olanlar.

Önlisans mezunu sağlık personelinin ek göstergesi

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında çeşitli unvanlarda görev yapan personelden 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanların ek göstergesi belirlenirken, mezun oldukları bölümlerin mesleki nitelikte olup olmadığına bakılmamıştır.

Ek göstergeleri, 657 sayılı Kanun eki (I) Sayılı Cetvelin III-Sağlık Hizmetleri Bölümünün (c) bendinde "Kadroları bu sınıfa dahil olup yukarıda sayılanlar dışında kalanlar" bölümünde belirlenen, önlisans mezunu sağlık personeli hakkında;

*Kadro/aylık derecesi 1 olanlar için 2200

*Kadro/aylık derecesi 2 olanlar için 1600

*Kadro/aylık derecesi 3 olanlar için 1100

*Kadro/aylık derecesi 4 olanlar için 800

ek gösterge uygulanmaktadır. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.