logo yeni

YAŞ ŞARTINI TAMAMLAMADAN EMEKLİ OLACAKLARI SEVİNDİREN DANIŞTAY KARARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 2Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli fiili hizmet süresi şartını tamamlayıp yaş şartını tamamlamadan görevlerinden ayrılan kamu görevlileri, sağlık yardımından yararlanma konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi ve 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda çeşitli iptal ve değişikliklere gidilmesiyle, “emeklilikte yaşa takılan” kamu görevlilerinden de söz edilmeye başlanmıştır.

Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli hizmet süresi şartını (prim ödeme gün sayısı) taşıdıkları halde, yaş bakımından aranan en alt sınır olan yaşa ulaşamamış olan kamu görevlilerinden bazıları, emekli aylığına hak kazanmadan görevlerinden ayrılarak emekli aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını beklemeyi tercih edebilmektedirler.

Görevinden ayrılanlardan yaşa takılanların sağlık yardımından yararlanması

Hizmet süresi şartını taşımakla birlikte, görevden ayrılarak yaş şartını tamamlayacak olanların, görevden ayrıldıktan sonra emekli aylığına hak kazanıncaya kadar geçecek süre içerisinde sağlık yardımından yararlanmaları, bu dönemde genel sağlık sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemeleri şartıyla mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, yaşa takılan emeklilerin, görevlerinden ayrıldıktan sonra sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmaya başlamaları halinde ise, gerekli primler de ödenecek olduğundan sağlık yardımından yararlanmaları için ayrıca prim ödemelerine gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle iken, açılan bir davayı temyiz aşamasında karara bağlayan Danıştay 11. Dairesi, hizmet süresi şartını tamamlayıp yaş şartı dolmadan emekliye ayrılanların prim ödemelerine gerek olmaksızın sağlık yardımından yararlanmalarına hükmetti.

Yaşa takılanların sağlık yardımı konusuna Danıştay’ın yaklaşımı

Emekli Sandığı iştirakçisi olarak görev yapmakta iken 25 hizmet yılını doldurarak görevinden ayrılan ve yaş haddinin dolmasını bekleyen bir kamu görevlisi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımından faydalandırılması isteğiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine dava açmış ve İdare Mahkemesinin davanın reddine karar vermesi üzerine de konuyu Danıştay’a taşımıştı.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 11. Dairesi;

-Emekliliğin hukuki nedeni ne olursa olsun, (istek üzerine, kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, yaş haddi) statü emeklilik statüsüdür. 5434 sayılı Kanunda öngörülen yaş haddini tamamlamadan emekli aylığı alınamayacağı hususu, davacının emeklilik statüsünü etkilememektedir. 5434 sayılı Kanunda sağlık karnesi verilebilmesi için emekli aylığı bağlanması koşulu öngörülmüş ise de, burada amaçlanan husus, emeklilik statüsünün kazanılmış olmasıdır. Yaş şartını tamamlayıncaya kadar davacıya emekli aylığı bağlanamayacak olması, ilgilinin emeklilik ve emekli aylığı alma hakkını kazanmadığı anlamına gelmeyeceği,

-Kişiye emekli aylığı bağlanmış olmasının emeklilik statüsünü kazanmanın koşulu olmadığı hususu göz önüne alındığında, emekli aylığı bağlanmamış olmakla birlikte emekli statüsünde bulunan ve Sandık sağlık yardımından yararlanabilmek için gerekli kesenekleri ödeyerek kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olan davacının, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının Sandık sağlık yardımlarından yararlandırılması gerekirken bu konudaki talebinin reddedilerek, sosyal güvenlik yönünden sağlık yardımından yoksun bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmayacağı

değerlendirmelerinde bulunarak, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Söz konusu Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.