logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN PERFORMANSLARI NASIL ÖLÇÜLECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maliye bakanligiMaliye Bakanlığı, Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla performans değerlendirme sistemi oluşturdu.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği” bugün yayımlandı.

Yapılan düzenlemede yer alan huşulardan bazıları şöyle:

-Vergi Müfettişlerinin performanslarının değerlendirilmesinde takvim yılı dikkate alınacak. Performans puanının hesaplandığı dönem itibarıyla en az 90 gün çalışanlar hakkında performans değerlendirmesi yapılabilecek.

-Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılın sonundaki performans değerlendirmeleri, temel hazırlık eğitimine başlangıç tarihinden hizmet içi eğitim sınav tarihine kadar olan süre için hesaplanacak.

-Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık döneminde tabi oldukları, temel hazırlık eğitimi, hizmet içi eğitim ve yetki sınavlarından elde edecekleri başarı dereceleri, performans değerlendirmesinde kullanılacak..

-Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcılarının, yapılan performans değerlendirme sonuçlarına göre başarılı sayılabilmesi için, genel performans değerlendirme puanı olarak en az 70 puan almak gerekecek.

-1/1/2016 tarihinden önce genel performans değerlendirmesinden başarılı olamayarak yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarının genel performans puanı, yeterlik sınavı tarihine kadar tamamlanan tüm çalışmaları içerecek şekilde tekrar hesaplanacak.

-Vergi Başmüfettişliğine atanabilmek için yeterli hizmet süresi olmakla birlikte yapılan performans değerlendirmelerinin herhangi bir döneminde başarısız olanlardan, başarısız olduğu takvim yılının fiili çalışma süresinin 365 günden az olması durumunda, bu dönemlere ilişkin performans puanı tekrar hesaplanacak.

-Daha önceki yıllara ilişkin performans değerlendirmeleri esas alınarak e Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazanan en başarılı %5’inin belirlenmesinde, takvim yılları itibarıyla alınan performans değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması kullanılacak.

-Performans değerlendirmesinde kullanılacak ölçütler belirlendi.

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Ekler için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.