logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİSYEN HANGİ OKULLARI BİTİRDİĞİNDE EK GÖSTERGESİ ARTAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknikLise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olarak kurumların Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Teknisyen unvanlı kadrolarında görev yapan Devlet memurları, bazı öğrenimleri tamamladıklarında, kadro unvanları değişmese bile daha yüksek ek göstergeden yararlanabilmektedirler.

Hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık dereceleri itibariyle Devlet memurları hakkında belirlenmiş olan ek göstergelerin aylık ücret miktarı ile emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, memurlar daha yüksek ek göstergelerden yararlanabilmek için farklı eğitimler görme veya kadro değiştirme gibi girişimlerde bulunabilmektedirler.

Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapanların ek göstergeleri

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanacak ek göstergeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde dört bent halinde düzenlenmiştir.

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI Derece Ek gösterge
a)Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

b)Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

c)Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar

1

2

3

4

2200

1600

1500

1100

d)Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar

1

2

3

4

1500

1100

800

650

Öte yandan, 152 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelin mezun oldukları yükseköğrenimin niteliğine bakılmaksızın söz konusu bölümün (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlandırılması gerekmektedir. …" denilmiş ve Mühendislik fakültesinden mezun olmasına rağmen Tekniker unvanlı bir kadroda görev yapan personel hakkında Mühendis ek göstergesinin uygulanmayacağı örneği de verilmiştir.

Ayrıca, yukarıdaki ek gösterge cetvelinin (b) bendinde ek göstergelere ilişkin belirlemelere bakıldığında, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan; Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager için bu unvanları almış olma şartının getirildiğini, Teknik Yüksek Öğretmen Okulu (mevcut adıyla Teknik Eğitim Fakültesi) mezunu olanlar için ise belli bir unvan şartının getirilmediğini görülmektedir.

Teknisyen kadrosunda olanların yararlanabilecekleri ek göstergeler

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olarak “Teknisyen” unvanlı kadroda görev yapanlar, yukarıda belirtilen ek gösterge cetvelinin (d) bendinden yararlanmaktadırlar. (2.derecede 1100 ek gösterge)

Öte yandan, Teknisyen unvanlı kadroda görev yapan bir Devlet memurunun, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmaksızın Teknik Hizmetler Sınıfı için belirlenmiş daha yüksek ek göstergelerden yararlanabilmesi, eğitim durumundaki değişikliklere bağlı olarak mümkün olabilmektedir.

1-Teknisyen kadrosunda görev yapanlar, teknik veya mesleki olsun ya da olmasın herhangi bir yükseköğrenimi (öğrenim süresi ne kadar olursa olsun) tamamladıklarında haklarında yukarıdaki ek gösterge cetvelinin (c) bendi uygulanacaktır. (1.derecede 2200 ek gösterge)

Örneğin; 2 yıl süreli işletme bölümü veya tekniker unvanı kazandıran bir bölüm mezunu olan Teknisyen hakkında (c) bendindeki ek göstergeler uygulanacaktır. 4 yıl süreli kamu yönetimi, işletme, istatistik, matematik, mimarlık, mühendislik eğitimi görmüş olmakla birlikte Teknisyen kadrosunda görev yapanlar hakkında da söz konusu (c ) bendindeki ek göstergeler uygulanacaktır.

2-Teknisyen kadrosunda görev yapanların, Teknik Yüksek Öğretmen Okulu (mevcut adıyla Teknik Eğitim Fakültesi) mezunu olmaları durumunda ise haklarında yukarıdaki ek gösterge cetvelinin (b) bendinin uygulanması gerekecektir. (1. derecede 3000 ek gösterge)

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.