logo yeni

30 YIL ÜSTÜ HİZMETLERİNE KARŞILIK İKRAMİYE ALAMAMIŞ OLANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli47 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olup da hizmet sürelerinin en fazla 30 yılı için ikramiye almış olanlar ile bunlardan ölmüş olanların hak sahiplerine, 30 yılı aşan hizmet yılları karşılığında da emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

“5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlandı.

Kanun Teklifi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapmak suretiyle, 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olup da 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri için ikramiye alamamış olan emeklilerin, 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri için hesaplanacak ikramiye farkının, emeklilik ikramiyelerini aldıkları tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte kendilerine veya hak sahiplerine ödenmesinin sağlanmasını amaçlıyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde ise özetle;

-5434 sayılı Kanunda yer alan “... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile ...” ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği,

-İptal Kararının yürürlüğe girmesiyle, 7 Ocak 2015 ve sonrasında emekli olanlara, hizmet sürelerinin 30 yıldan fazla olan süreleri için de emekli ikramiyesi ödendiği,

-7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olup da 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri için emekli ikramiyesi alamamış olanların, ikramiye farklarının ödenmesi konusunda yaptıkları başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedildiği ve talepleri reddedilen bazı emeklilerimiz tarafından açılan davalarda idare mahkemeleri tarafından, ikramiye farklarının ilgililere ödenmesi gerektiği yönünde kararların verildiği,

-Emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırlaması konusundaki iptal kararı ve uygulamada ortaya çıkan durum ile yaşanan mağduriyetler, bu konunun çözüme kavuşturulmasını gerektirdiği

belirtildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 226- Bu Kanun kapsamında emekli ikramiyesine hak kazanan ve hizmet süresinin 30 yıldan fazlası için ikramiye ödenmemiş olan iştirakçiler ile ölenlerinin hak sahiplerine, başvuruları beklenmeden, 30 yıldan fazla olan hizmet yılları için hesaplanacak emekli ikramiyesi miktarı ile bu miktara emekli ikramiyesinin ödenmiş olduğu tarihten itibaren işletilecek yasal faiz toplamı, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 90 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.