logo yeni

KURUMLAR LOJMAN GİDERLERİNİN HANGİLERİNİ KARŞILAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanKamu görevlilerinin oturduğu kamu konutlarına ait giderlerin bir kısmını ilgili kurumlar karşılarken, bir kısım giderleri ise konutta oturanlar karşılamaktadır.

Özel tahsisli, görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli konutlar olarak gruplara ayrılmış olan kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderlerinin hangilerinin kurumlar ve oturanlar tarafından karşılanacağı da, konut gruplarına göre farklı belirlenmiştir.

Konut grupları

*Sıra tahsisli konut: Personelin hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinin sayısı, aile bireylerinin gelir durumu, konuttan yararlanmak için beklediği süre, eşinin çalıştığı kurum gibi hususlar dikkate alınarak yapılan puanlamaya göre tahsis edilen konutlardır.

*Özel tahsisli konut: Temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine (yönetmelikle belirlenenlere) tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

*Görev tahsisli konut: Bazı makam ve rütbe sahiplerine (yönetmelikle belirlenenlere), görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği (eşyalı/eşyasız) tahsis edilen konutlardır.

*Hizmet tahsisli konut: Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Konut gruplarına göre kurumlar tarafından karşılanacak olan giderler

Kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderlerinden hangilerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanacağı hususu Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Öte yandan, giderleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak olan onarımların, kurumlarının iznini almadan konutta oturanlar tarafından yapılması durumunda ise bu onarımlara ilişkin gider ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanmamaktadır.

a-Sıra tahsisli/ hizmet tahsisli/ eşyalı olmayan görev tahsisli lojmanlarda;

-Konutun olağan kullanımından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımıyla ilgili giderleri,

-Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

-Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

-Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutun ısınma giderleri,

b-Eşyalı görev tahsisli lojmanlarda;

-Demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı,

-Konutun olağan kullanımından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımıyla ilgili giderleri,

-Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

-Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

-Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutun ısınma giderleri,

-Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c-Özel tahsisli kamu konutlarında;

-Demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı,

-Isınma, işletme, bakım ve onarım giderleri,

-Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderler

ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.