logo yeni

GÖREVİNİ ZAMANINDA YAPMAYAN HER MEMURA AYNI CEZA VERİLMİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 2Benzer nitelikteki fiil ve haller için farklı disiplin cezalarının belirlendiği durumlarda, aynı fiil veya halden dolayı farklı amirlerin farklı disiplin cezası verdikleri görülmektedir.

Verilen emir ve görevlerin memurlar tarafından zamanında yapılmadığı durumlarda verilecek disiplin cezaları konusunda, 657 sayılı devlet memurları Kanununda yer alan düzenlemeler de, aynı fiil için amirler tarafından farklı değerlendirmeler yapılmasına imkan vermektedir.

657 sayılı Kanunun disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilişkin hükümlerine baktığımızda;

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA CEZASI,

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranan memura KINAMA CEZASI,

-Verilen emirlere itiraz eden memura KINAMA CEZASI,

-Verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura AYLIKTAN KESME CEZASI,

-Verilen görev ve emirleri kasten yapmayan memura KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI

verileceğinin hükme bağlandığı görülmektedir.

Ayrıca, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürü halinde bir derece ağır ceza uygulanacak olması nedeniyle, verilen görev ve emirleri kasten yapmadığı değerlendirilen memur hakkında, bu fiili iki defa işlemesi durumunda DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI da verilebilecektir.

Bir görevin memur tarafından tam ve zamanında yapılmamasının, “kayıtsızlık ve düzensizlik”, “kusur”, “itiraz” ya da “kasıt” hallerinden hangisi kapsamında değerlendirileceği konusunda somut kriterler bulunmadığından, ilgili amirin; Devlet memuriyetine bakışına, sorumluluk duygusuna, yönetimde adalet ve eşitlik anlayışına bağlı olarak memur hakkında disiplin cezası uygulanmaktadır.

Bu nedenle, aynı fiili işlemelerine rağmen; farklı amirle ya da farklı kurumda çalışan memurların farklı disiplin cezalarına muhatap olmaları ya da haklarında hiçbir işlem yapılmaması durumu ortaya çıkabilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.