logo yeni

TEKNİK HİZMETLERDE KİMLER İLAVE 1 DERECE ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknik hizmetlerDevlet memuriyetine girenlere, 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; eğitim durumlarına, hizmet sınıflarına veya görev unvanlarına göre ilave 1 derece verilmesi söz konusu olabilmekte, ancak bu imkândan memurların tamamı yararlanamamaktadır.

Öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine “bir derece” eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden Devlet memuriyetine alınanlar arasında, Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelden bazıları da yer almaktadır.

Gördükleri eğitim bakımından teknik hizmetler kapsamında sayılanlardan bazıları hangi hizmet sınıfında görev alırsa alsın ilave 1 dereceden yararlanırken, bazılarının ilave derece alması ise Teknik Hizmetler Sınıfında görev almasına bağlıdır. Öte yandan, ilave dereceden yararlanamayan teknik personel de vardır. (Bu yazımızda, memurunyeri.com olarak sadece teknik personelden söz edilecektir)

1-Hangi hizmet sınıfında olursa olsun ilave 1 derece alan memurlar

657 sayılı Kanunun 36/A/2 maddesine göre, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden;

-Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar,

-Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları,

-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları,

-Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları

öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

2-Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları şartıyla ilave 1 derece alan memurlar

657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesine göre, Teknik hizmetler sınıfında görev almaları şartıyla;

-Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri,

-Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı,

-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları,

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları,

-Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar

öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

3-Teknik Hizmetler Sınıfında görev almalarına rağmen ilave 1 derece alamayan memurlar

Teknik Hizmetler Sınıfındaki çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev alanlardan, eğitim bakımından 657 sayılı Kanunun 36/A/2 maddesinde sayılanlar, hangi unvanda olursa olsun ilave 1 dereceden yararlanmaktadırlar.

Öte yandan, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan personelden, unvanları 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesinde sayılmamasına rağmen, söz konusu maddede belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olanların da ilave 1 derece alması mümkün olabilmektedir.

Örneğin;

-Çözümleyici, Programcı ve Grafiker unvanlı kadroda görev yapanlar, 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesinde belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaları halinde ilave 1 derece alabilmektedirler.

-Ekonomist unvanlı kadroda görev yapanlar, 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesinde sayılan “matematiksel iktisat (ekonometri)” bölümü mezunu olmaları halinde ilave 1 derece alabilmektedirler.

-Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapanlar, eğitimleri itibariyle 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesi kapsamında “teknik bilimler lisansiyerleri” sayılmamakta ve bu nedenle de ilave 1 dereceden yararlandırılmamaktadırlar. Ancak, bu unvanlardaki personelin eğitim durumlarının, 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesinde belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından olması durumunda, unvanlarına bakılmaksızın ilave 1 derece almaları gerekeceğini değerlendirmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.