logo yeni

TEKNİK PERSONELİN ÖZEL SEKTÖR HİZMETİ, HER ZAMAN MEMURİYETTE DEĞERLENDİRİLMEZ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknik hizmetlerÖzel sektörde veya serbest olarak teknik hizmetler alanında görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine girenlerin, memuriyet dışında geçen hizmet süreleri bazı durumlarda memuriyet hizmetine dahil edilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu, ilk defa veya yeniden memuriyete girenlerin memuriyete girmeden önce özel sektörde veya serbest olarak geçirdikleri hizmet sürelerinden hangilerinin ne kadarlık kısmının memuriyetten sayılacağını belirlemiştir.

Memuriyet dışında geçen hizmetleri memuriyet hizmetinden sayılabilecekler arasında, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev alan Devlet memurlarına da yer verilmiş olmakla birlikte, bu hizmet sınıfındaki memurların serbest olarak ya da özel sektörde geçmiş hizmetlerinin her zaman değerlendirilmesi söz konusu olmamaktadır.

İlgili düzenleme

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C/1 maddesinde,“Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” denilmiştir.

Memuriyette değerlendirilebilecek ve değerlendirilemeyecek hizmet

Bu düzenlemeye göre, özel sektörde veya serbest olarak teknik alanda geçirilen hizmetlerin memuriyette değerlendirilebilmesi için, ilgilinin teknik hizmetler sınıfına dahil bir kadroda görev yapıyor olması gerekmektedir.

Öte yandan, ilgili memurun teknik hizmetler sınıfı dışındaki bir sınıfta görev yapıyor olması durumunda, özel sektörde geçen teknik hizmetleri memuriyetinde değerlendirilmeyecektir.

Örneğin, özel sektörde Tekniker olarak çalışmış olan kişi, Hukuk Fakültesini bitirerek bir kamu kurumuna ait Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil Avukat kadrosunda Devlet memuriyetine başlaması durumunda, bu memurun özel sektörde Tekniker olarak geçirdiği hizmet süreleri memuriyette değerlendirilmeyecek; ancak aynı kişinin Teknik Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda Devlet memuriyetine girmesi durumunda ise özel sektör hizmetleri memuriyetinde değerlendirilebilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.