logo yeni

BİR UNVANA AİT EK ÖDEME DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLEBİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 15375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ve 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek ödeme düzenlemesinin, “müşavir” unvanlı kadrolarda bulunanlara ilişkin ek ödeme oranını belirleyen kısmının iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.

666 sayılı KHK ile eklenen ve 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek ödeme düzenlemesi, aylıklarını 657 sayılı Kanuna ve diğer bazı personel kanunlarına göre almakta olanlara, kadro/görev unvan ve derecelerine göre en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları şeklinde bellenen oranlarında ödeme yapılmasını öngörüyor.

Müşavir ek ödemesi

Hangi unvan için hangi oranda ek ödeme yapılacağının düzenlendiği, 375 sayılı KHK eki I Sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının (1) numaralı bölümünün (g) sırasında “müşavir” kadro unvanı için %170 oranında ek ödeme belirlenmiştir.

Açılan bir davada, “müşavir” ek ödemesi konusunda ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Danıştay 11. Dairesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi 23 Aralık tarihinde yapacağı toplantının gündemine, “müşavir” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanacak ek ödemeye ilişkin düzenlemenin iptali istemini de aldı.

Konuyu esastan Karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesi, ek ödemesi müşavir ile aynı bölümde ve oranda belirlenen “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü” kadro unvanı konusunda daha önce ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını uygun görmüş ve söz konusu (g) bendinde yer alan “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü” ibaresini, 666 sayılı KHK’nın dayanağı olan Yetki Kanununun kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Ancak, KHK ile yapılan düzenlemenin iptal edilmesi sonrasında yapılan yasal düzenleme ile, “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü” ek ödemesi aynı oranda ve aynı bölümde olacak şekilde düzenlenmişti.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.