logo yeni

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2015/2 KİK KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bilim sanayi teknoloji bakanligiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kurum İdari Kurulu 2015 yılı güz dönemi toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararlarda belli oldu.

Buna göre, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22. Maddesi ile “Kurum İdari Kurulları, Yüksek idari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2015 yılı Ekim dönemine ilişkin olarak Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu Toplantısında;

A) Kanunların Bakanlık personeline eşit uygulanması ile ilgili olarak;

1- Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarının Bakanlığımızda belli periyotlar halinde yapılmasının sağlanması.

Alınan Karar: Bakanlığımızda kadro ihtiyaçları çerçevesinde Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavları yapılmakta olup mevcut uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir.

2- İl Müdürlüklerinde görev yapmakta olan teknik hizmetler sınıfında çalışan personellere arazi tazminatının ödenmesine yönelik çalışma yapılması. (Mühendis, Mimar, PGD, EPDK Denetçisi ve Ölçü Ayar Memurları vb.)

Alınan Karar: Bakanlığımız Kurum İdari Kurulunun 2015 Yılı Nisan Dönemi Görüşme Raporunda konuyla ilgili olarak alman karar gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığınca Maliye Bakanlığından görüş istenmiş olup alman görüş çerçevesinde işlem yapılmasına karar verilmiştir.

3- Koruyucu giyim yardımı ve koruyucu gıda yardımlarının 2016-2017 yılları için Bakanlık personeline verilmesi yönündeki çalışmalara başlanılması.

Alınan Karar: 2014-2015 yılları için koruyucu giyim yardımı ve koruyucu gıda yardımlarını 2015 yılında vermeyen merkez birimler ile il müdürlüklerince 2015 Aralık ayı sonuna kadar verilmesi, söz konusu yardımların 2016-2017 yılları için Bakanlık personeline verilmesi ile ilgili çalışmaların ise Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılmasına karar verildi.

4- Genel Bütçeli İdareler bünyesinde Avukatlık Hizmeti sınıfında görev yapan kamu avukatlarına her yıl belirtilen limitler çerçevesinde vekalet ücreti ( yaklaşık 12.000 TL) ödemesi yapıldığı, Bakanlığımızda Avukat Hizmeti sınıfında görev yapan personele yürüttüğü davaların niteliği ve hükmedilen vekalet ücretinin 300 TL olması sebebiyle ilgililerin 659 sayılı KHK’de yer alan limitlere ulaşmaları halinde vekalet ücreti ödenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması.

Alınan Karar:

a) Kamu Avukatlarına her yıl belirlenen vekalet ücreti 2014 yılında (12.000 TL) olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızda görev yapan Avukatların nitelikleri itibariyle vekalet ücretleri çok düşük seviyede bulunmaktadır. Bakanlığımızda ve benzer kamu kurumlarında düşük olan vekalet ücret oranlarının yükseltilmesinin 2016 yılında kanuni düzenleme ile çözülmesi yönünde sendikanın çalışmalar yapması.

b)Bakanlığımız tarafından tahsil edilen vekalet ücretlerinin mevzuat çerçevesinde personele dağıtım çalışmaları Hukuk Müşavirliğince yıl sonunda yapılacaktır.

B) Bakanlık personelinin işyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak;

5- Bakanlığımızın il müdürlüklerinin toplam personel sayıları çoğunlukla 50 kişinin altında olması nedeniyle yemek yardımı (yemekhane hizmeti) yapılamamaktadır. Bu il müdürlüklerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapılarak veya başka bir şekilde çözüme kavuşturulması. (Polis ve Öğretmen evi gibi yerler resmi kurum olarak kabul edilmediğinden il müdürlüğü personeli faydalanamamaktadır.)

Alınan Karar: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve il müdürlüklerince konunun birlikte değerlendirilmesine karar verilmiştir.

6- İl müdürlüklerinde görev yapan personelin Ankara’ya görevli gelmeleri halinde misafirhane sorununun giderilmesi yönünde çalışma yapılması.

Alınan Karar: Konu hakkında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca çalışma yapılmasına karar verilmiştir

7- Bakanlığımızın yeni hizmet binasının katlarında tüm personelin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik su sebillerinin takılması yönünde çalışma yapılması.

Alınan Karar: Konuyla ilgili olarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

Toplam (7) madde üzerinde değerlendirme yapılarak mutabakata varılmıştır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.