logo yeni

64. HÜKÜMETİN 2016 YILI EYLEM PLANINDA KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİREN HEDEFLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ahmet davutoglu64. Hükümetin 2016 yılına ilişkin eylem planı yayınlanırken, Devlet Personel Başkanlığının sorumlu veya ilgili kurum olarak yer aldığı, dolayısıyla kamu personelini ilgilendiren eylemler de belli oldu. 

İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun basın açıklaması sonrasında yayınlanan ve 64. Hükümet tarafından 2016 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan, kamu personelini doğrudan etkileyecek olan hedefler:

 
Eylem Eylemden sorumlu kurum veya kuruluş Eylem ile ilgili kurum veya kuruluş Eylemin başlangıç ve bitiş tarihi Eyleme ilişkin açıklama
Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı,

İŞKUR,

ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016

İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecektir.

Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde AB Müktesebatı ve uygulamaları dikkate alınacaktır.

Öncelikle mevcut esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecektir.

Bu kapsamda kamu sektörü başta olmak üzere, söz konusu çalışma biçimlerine yönelik çeşitli kurumlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı,

Devlet Personel Başkanlığı,

İŞKUR,

ilgili kurum ve kuruluşlar,

Özel İstihdam Büroları Dernekleri,

işçi ve işveren

sendikaları

konfederasyonları

21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır.

Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmalarında konu değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kamu personel rejimi reformu yapılacak Başbakanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK,

Devlet Personel Başkanlığı

21 Aralık 2015 - 21 Aralık 2016

Temel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen bu alanda zaman içinde dağınık bir yapı oluşmuş ve sistem çok karmaşık bir hale gelmiştir.

Kamu yönetiminin daha dinamik ve etkin bir hale getirilmesi, verimliliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve etkililiğin artırılması amacıyla uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulacaktır. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verecektir.

Polislerin ve uzman erbaşların 2200 olan ek göstergeleri 3000'e çıkarılacak, polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Genel Kurmay Başkanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

Devlet Personel Başkanlığı

21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016  
Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak Devlet Personel Başkanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016  
Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak

Devlet Personel Başkanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016  
Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmî süreli çalışma hakkı tanınacak

Devlet Personel Başkanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016  

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.