logo yeni

TAZMİNATA NEDEN OLAN KAMU GÖREVLİSİ ÖDESİN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm2Cumhuriyet Hallk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devletin tazminata mahkûm olduğu durumlarda para cezasını tazminata neden olan kamu görevlilerinin ödemesini öngören yasa teklifi hazırladı.

Halen devletin zarara uğratıldığı durumlarda ilgili kamu görevlilerine rücu edilmesi imkanı bulunuyor. Ancak Tanrıkulu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifine göre, devletin tazminata mahkûm olmasına neden olan kamu görevlilerine bu tazminatın rücu edilmesinin zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca Devlet Memurları Yasası ile Hâkimler ve Savcılar Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören teklife göre, herhangi bir nedenle sorumlu personele rücu etme işleminin gerçekleştirilmediği durumlarda, söz konusu tazminat Başbakan ve ilgili Bakana rücu edilecek.

Tanrıkulu kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye’deki hak ihlallerinin çoğunun kamu görevlileri eliyle işlendiğini ve bu kişilerin devlet tarafından korunduğu belirtti.

Gerekçede, Anayasa’nın 129. Maddesinde yer verilen, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir” hükmüne de değinilerek, 657 Sayılı Yasa’daki “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır” hükmü ile Anayasa’nın emrinin adeta geçiştirildiği ileri sürüldü.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.