logo yeni

calisanlar2 copy

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SEVİNDİRECEK HABER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmasına yasak getiren Kanun hükmünün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Açılan davalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” şeklindeki son cümlesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Erzurum 2. İdare mahkemesi ve Tokat İdare Mahkemesinin istemleri, Anayasa Mahkemesinin 25 Kasım 2015 tarihli toplantısında ilk incelemeye tabi tutulacak.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve nakil yasağı

2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine istinaden, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı sözleşmeli personelin, görev yapmakta oldukları kurumlara ait kadrolara geçirilmeleri sağlanmıştı.

6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini düzenleyen geçici 41 inci maddenin dördüncü fıkrasında; “… Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” cümlesine de yer verilmişti.

Bu düzenleme nedeniyle, memur kadrolarına geçen sözleşmeliler 5 yıl süreyle bulundukları kurumdan başka kurumlara naklen geçemiyor.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 5 yıl yasağı kısmen kalkacaktı

Bu yıl imzalanan Toplu Sözleşmede, kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilmiş olan nakil yasağına ilişkin hükümler de yer aldı.

Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesindeki "beş yıl” nakil yasağı, 1/1/2016 tarihinden itibaren mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda “iki yıl” olarak uygulanacak.

Öte yandan, mahalli idarelerde görevli söz konusu personelin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başka bir mahalli idareye naklen geçmek istemeleri durumunda, 2 yıl nakil yasağı naklen atanmalarına engel teşkil etmeyecek. Zira, 2013 yılında memur kadrosuna atanmış olmaları nedeniyle 1 Ocak 2016 tarihinde 2 yıllık süre dolmuş olacak

Ancak, 5 yıl süreli nakil yasağının sadece mahalli idareler arası naklen geçişler için kalkması, sınırlama nedeniyle, başka kurumlara geçmek isteyen mahalli idarelerin kapsamdaki personeli ile diğer kurumların bu kapsamdaki personelinin yaşadığı mağduriyeti gidermiş olmayacak.

Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse ne olur?

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinin iptal edilmesi durumunda, 2013 yılında kadroya geçirilmiş olan sözleşmeli personel, kurumlar arası naklen atanma uygulamaları çerçevesinde, süre yasağı olmadan kurumlararası naklen atanabilecek.

İptal kararı verilmesi durumunda, sadece mahalli idareler personeline mahalli idareler arasındaki geçişlerde uygulanmayan (uygulanma imkanı kalmayacak olan) nakil yasağı, kapsamdaki tüm personel için tamamen kalkmış olacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.