logo yeni

MEMURA VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ ÖZLÜKTEN SİLİNMESİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler ilgililerin özlük dosyasında tutulmakta ve bazı hallerde bu bilgi ve belgeler özlük dosyasından çıkarılmaktadır.

Kurumlar tarafından her memur için ayrı ayrı olmak üzere birer özlük dosyası tutulur ve bu dosyaya; memurun mesleki bilgilerine, mal bildirimlerine, hakkında yapılmış soruşturma ve denetim raporlarına, ödül ve başarı durumlarına, aldığı disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Bu dosyada yer alan bilgi ve belgeler, memur hakkında yapılacak çeşitli işlemlerde göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyasına işlenmiş olan disiplin cezaları; bazı şartların varlığı halinde memurun talebi üzerine veya af nedeniyle ya da açılan bir dava sonucuna istinaden özlük dosyasından silinebilir. Bu haller dışında, disiplin cezaları özlük dosyasında kayıtlı kalır.

Disiplin cezalarının talep üzerine özlük dosyasından silinmesi

Bazı hallerde, özlük dosyalarına işlenmiş disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi için, ilgili memur tarafından atamaya yetkili amire yazılı başvuruda bulunulması mümkündür.

Özlük dosyasına işlenmiş bir disiplin cezasının bu dosyadan silinebilmesi, bazı şartlar halinde mümkün olabilmektedir. Buna göre;

a-Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebinde bulunabilmek için, söz konusu disiplin cezasının uygulanmasından itibaren belli bir sürenin geçmiş olması gerekir.

-Uyarma cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekir.

-Kınama cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekir.

-Aylıktan kesme cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 10 yıl geçmiş olması gerekir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezasının bu şekilde özlük dosyasından silinmesi imkanı bulunmamaktadır.

b-Süre şartının gerçekleşmiş olması, disiplin cezasının özlük dosyasından mutlaka silineceği anlamına gelmemektedir.

Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesine ilişkin talep, atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilir ve disiplin cezasının verilmesinden itibaren geçen süre içerisindeki davranışlarının memurun talebini haklı kılacak nitelikte olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesine karar verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında, atamaya yetkili amir disiplin kurulunun görüşünü de alır. Disiplin cezasının özlük dosyasından çıkarılması yönünde verilen kararlar özlük dosyasına kaydedilir.

Disiplin cezalarının af sebebiyle özlük dosyasından silinmesi

Verilmiş olan disiplin cezasının yasal bir düzenlemeyle affedilmesi halinde, af kapsamında olan disiplin cezasına ilişkin kayıtlar, ilgili memurun özlük dosyasından silinir.

Af düzenlemesinde aksine bir hükmün yer almaması durumunda, ilgili memurun müracaat şartı aranmadan, af kanununun yürürlük tarihinden itibaren söz konusu disiplin cezası hükümsüz kalır ve özlük dosyasından çıkarılır.

Disiplin cezalarının dava sebebiyle özlük dosyasından silinmesi

Memur hakkında verilmiş olan bir disiplin cezasına karşı açılan davada cezanın iptali yönünde karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hallinde, ilgili memurun müracaat şartı aranmadan en geç 30 gün içerisinde, iptal edilmiş olan disiplin cezası özlük dosyasından silinir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.