logo yeni

MÜHENDİSLİK BİTİREN TEKNİSYEN VE TEKNİKERİN ÖZLÜK HAKLARI NASIL DEĞİŞİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

muhendis2Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında Teknisyen veya Tekniker unvanlı bir kadroda görev yapan Devlet memuru, Mühendislik fakültelerinin herhangi birinden mezun olduğunda, kadro unvanı değişmese bile derece/kademesi ile aylık ücreti değişmektedir.

Üst öğrenimi bitiren Devlet memurlarıyla ilgili mevzuat ve görüşlere baktığımızda;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “36/A/12/d” maddesinde; “Memuriyette iken … üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denildiğini,

-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın “4/e” maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere,… kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. … bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verildiğini,

-160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde; “… kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, … bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, …” denildiğini,

-Maliye Bakanlığı (BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş) tarafından verilen bir görüşte; “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği…” ifadesine yer verildiğini

görmekteyiz.

Teknisyen veya Tekniker Mühendislik fakültesinden mezun olursa

Yukarıda belirtilen mevzuat ve görüşe göre, TH Sınıfı kapsamında Teknisyen veya Tekniker unvanlı kadroda görev yapan bir memurun Mühendislik fakültesinden mezun olması durumunda;

-Mezun olduğuna dair belgeyi (diploma veya çıkış belgesi) kurumuna ibraz ettiği takdirde, hakkında intibak işlemi yapılır ve kazanılmış hak aylık derece/kademesi yeniden belirlenir.

-İntibak işlemi neticesinde kazanılmış hak aylık derecesi değişirse, bulunduğu unvanındaki (teknisyen/tekniker) kadro derecesi de değişebilir.

-Mezun olduğuna dair belgeyi (diploma veya çıkış belgesi) kurumuna ibraz ettiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, Mühendis unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanır.

-İntibakının yapılabilmesi ya da Mühendis zam ve tazminatlarından yararlanabilmesi için, bitirdiği Mühendislik bölümünün; kadro göreviyle ilgili olmasına, kurumunun görev alanıyla ilgili olmasına ya da mevcut mesleki öğreniminin devamı niteliğinde olmasına gerek yoktur.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.