logo yeni

MAHKEME MAZERET İZNİNİN YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLMESİNİ İPTAL ETTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet7Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yapan bir personelin 2013 yılı içerisinde kullanmış olduğu mazeret izinlerinin yıllık izinden mahsup edilmesine ilişkin işlem iptal edildi.

Ankara 8. İdare Mahkemesi 2013 yılı içerisinde kullandığı 36,5 saat iznin niteliği itibariyle mazeret izni olduğu görüldüğünden, bu iznine ilişkin olarak her 8 saati bir günlük çalışma süresine denk gelecek şekilde hesaplandığında 4 güne tekabül ettiği ve bu 4 günlük sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/C maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir yıl içerisinde toplam 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerekirken, yıllık izninden düşülmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmeyip dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Mahkeme kararına gerekçe olarak ise, “Bakılan davada. Kanun koyucu tarafından, yıllık izinlerin dinlenme amacıyla kullanılan yasal bir hak olarak düzenlediği, zorunluluk halinde alman mazeret izninin ne şekilde kullanılacağı hususunda ilgili personelin bağlı bulunduğu üst amirlerine belirli ölçüde takdir yetkisi tanındığı: personelin saatlik izin kullanılması halinde, kullandığı saatlik izinlerinin her 8 saatinin mazeret izninden mahsup edilebileceği anlaşılmış olup; ilgili personelin saatlik izinlerinin her 8 saatinin I güne denk gelecek şekilde izinden düşülmesinde ilk 10 günlük süre için verilen izinlerin mazeret izninden düşüleceği, ancak zaruret halinde ikinci kez verilen 10 günlük mazeret izninin yıllık izinden düşüleceği açıktır.

Bu durumda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, davacının 2013 yılı içerisinde kullandığı toplam 36,5 saat iznin niteliği itibariyle mazeret izni olduğu görüldüğünden, hu iznine ilişkin olarak her 8 saati bir (I) günlük çalışma süresine denk gelecek şekilde hesaplandığında 4 güne tekabül ettiği ve bu 4 günlük sürenin 657 sayılı Kanunun 104/C maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir yıl içerisinde toplam 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerekirken, yıllık izninden düşülmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.” ifadelerine yer verdi.

 İlgili Karar:

mazeret izni yillikmazeret izni yillik 2

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.