logo yeni

GELİR İDARESİ PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE DAVA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet7Büro Emekçileri Sendikası (BES)’ten yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline getirilen vardiya usulü çalışmaya ilişkin yönetmeliğe dava açıldığı bildirildi.

17.09.2015 tarih 29478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile; vergi kayıp ve kaçağın önlenmesi ve tahsilat hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik olarak hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil yoklama ve benzeri denetim faaliyetleri ile tahsilat işlerinde, 24 saat çalışma esası ile mesai saati dışındaki fazla çalışmalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Vergi tahsilatı süreklilik arz etmiyor

Sendikadan yapılan açıklamada, istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi dışında vergi dairelerinde verilen hizmetin, güvenlik, sağlık, ulaştırma gibi günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olmadığı, ayrıca toplu taşıma araçlarının dahi belli bir saate kadar hizmet verdiği düşünüldüğünde vergi dairelerinin 24 saat tahsilat işlemi yapmasının hayatın olağan akışına uyarlık göstermeyeceği vurgulandı.

Fazla çalışma angaryaya dönüşebilir

Ayrıca yapılan düzenleme sonrasında, fazla mesai çalışmalarının angaryaya dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayda 50 saatten fazla, fazla çalışma ücreti ödenemeyecek olmasının, çalışanların %10’u ile sınırlı bir ödeme yapılacak olmasının ve fazla çalışma karşılığında oluşacak iznin vardiya yapılmayan dönemlere bırakılmasının bu ihtimali güçlendirdiği belirtilirken, vardiyaya tabi çalışacak maliye emekçilerinin ulaşım, yemek, güvenlik gibi ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ise meçhul olduğu ifade edildi.

BES’ten yapılan açıklamada, bu gerekçelerle ilgili yönetmeliğin yürütmeyi durdurma talebiyle Danıştay’da iptal davası açıldığı ifade edildi.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.