logo yeni

EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRME USULÜ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

milli egitim bakanligiMillî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarını ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik", MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına ilişkin çeşitli değişiklikler içeriyor.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranan şartlarda bazı değişiklikler oldu.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde; görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunması şartı ile zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olma şartı da aranacak.

**Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda değişik yapıldı.

MEB kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak, müdür olarak görevlendirilmek için yetmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığında, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan şube müdürüne denk ve üstü olanlarda görev yapanlar müdür olarak görevlendirilebilecek.

**Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda değişiklik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan şube müdürüne denk ve üstü olanlarda görev yapanlar müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilecek

Ayrıca, müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde, Fen liseleri için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak; Güzel sanatlar liseleri için Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak; İmam hatip liseleri için İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak; Mesleki ve teknik eğitim kurumları için atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak;Sosyal bilimler lisesi için Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak; Spor liseleri için Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak şartı da aranacak.

**Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem değişti.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe görevlendirme ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla MEB veya ÖSYM tarafından test usulü ile yazılı sınav yapılacak. Bu sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerli olacak.

Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Müdürlük için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek.

**Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirmelerde izlenecek yöntem değişti.

Müdür başyardımcılığı ve/veya müdür yardımcılığı boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak.

Yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlardan müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak. Başvuruda en fazla 20 eğitim kurumu tercih edebilecek.

Adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına; sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirme yapılabilecek.

**Müdür olarak görevlendirmede izlenecek yöntem değişti.

Müdürlüğü boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak. Başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye ve sözlü sınava katılanların başvuruları elektronik ortamda alınacak. Adaylar en fazla 20 eğitim kurumu tercih edebilecek.

Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerli olacak.

Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan bazı alanlardaki öğretmenlere, müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunacakları okul türüne göre ilave puan verilecek. Kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumu tercih edenlere de ilave puan verilecek.

Müdür olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek.

Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirme yapılabilecek.

**Yöneticilerin görev süresi ve sürenin hesabı.

Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak.

Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla sonlandırılacak.

Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günü olacak.

Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günü olacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız ...

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.