logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN İNTİBAKININ YAPILMASI GECİKTİRİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gorevde yukselmeÜst öğrenimi bitirdiği için intibakının yapılmasını isteyen memur hakkında, kurumu tarafından intibak işleminin geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığı durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Memuriyetleri sırasında üst öğrenim tamamlayan ya da memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi tamamlayıp yeniden memuriyete dönen Devlet memurları hakkında, emsallerinin durumu da göz önünde bulundurularak intibak işlemi yapılmaktadır.

Üst öğrenimi tamamlayan memurlar hakkında intibak yapılması hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesinde düzenlenmiştir. Burada yer alan hükümde; öre; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmiştir.

İntibak yapmanın zorunlu olması

657 sayılı Kanunun söz konusu hükmüne göre; üst öğrenimi tamamlayan memurun kazanılmış hak aylık derece/kademesinin, bitirilen üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdiği (veya geçirmiş sayıldığı) hizmet sürelerinin ilave edilmesi suretiyle bulunacak derece/kademeye (emsalini geçmeyecek şekilde) yükseltilmesi yasal bir zorunluluktur.

Bu zorunluluk, üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin belgeyi kurumlarına ileterek intibaklarının yapılması talebinde bulunan memurlar hakkında geciktirilmeden ve hak kaybına sebep olmayacak şekilde intibak işleminin yapılmasını gerektirmektedir.

İntibakın geç yapılması veya yapılmaması

Üst öğrenimi bitirdiğine dair belgeyi kurumuna ibraz eden memurun intibakının hangi süre içerisinde yapılacağı konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme yer almamış olmakla birlikte, ilgili memurun özlük haklarında değişiklik de doğurabilecek olması nedeniyle, intibakın makul bir sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hal böyle iken, bazı kurumlarda çeşitli gerekçelerle memurların intibakının yapılmasının geciktirildiği veya hiç yapılmadığı durumlarla da karşılaşılabilmekte ve makul bir sürede intibak işlemi yapılmayan memurlar tarafından işlemi geciktiren kurumlara karşı dava da açılabilmektedir.

Benzer bir konuda açılan davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-İntibak işleminin belli bir sürede yapılması gerektiği yönünde yasal bir düzenlemenin olmamasının, kamu yönetimlerine sınırsız bir zaman kullanma ve kamu görevlilerini zarara uğratma olanağı vermeyeceği,

-Makul süre aşılarak gerçekleştirilen intibak işlemlerinden dolayı memurun zarara uğrayacağı ve doğan zarardan ilgili kurumun sorumlu olacağı,

-Hizmetin geç işlemesinden dolayı idareye ilk başvuru tarihinden itibaren kaynaklanan maddi zararın memura ödenmesi gerekeceği

değerlendirmelerinden hareketle Karar verilmiştir. Karar için tıklayınız… 

Öte yandan, intibak işleminin yapılma tarihi ne zaman olursa olsun, başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak memur hakkında hüküm ifade edecek şekilde yapılması gerektiğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.