logo yeni

BU YIL ATANAN ADAY ÖĞRETMENLER ASİL ÖĞRETMENLİĞE NASIL GEÇECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ogretmen 8Aday öğretmen olarak göreve başlayanların asil öğretmen olarak atanabilmesi; belli bir süre çalışmaları ve haklarında yapılacak performans değerlendirmesi ile girecekleri sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde mümkün olabiliyor.

15 Eylül 2015 tarihinde ataması yapılıp aday öğretmen olarak göreve başlayacakları, asil öğretmenliğe atanma öncesinde zorlu bir süreç daha bekliyor. Aday öğretmenliğe atananların asil öğretmenliğe geçişi, bazı değerlendirmeler ve sınavlar neticesinde mümkün olabiliyor. Başarısız olanların ise memuriyetle ilişkileri kesilebiliyor.

Asil öğretmenliğe geçiş aşamaları

Aday öğretmenin asil öğretmen olarak atanabilmesi için;

**En az 1 yıl fiilen aday öğretmen olarak görev yapmak gerekiyor. Bu süreye aylıksız izin süreleri dahil edilmiyor.

**Adaylık dönemi içerisinde hakkında yapılan performans değerlendirmesi sonucunun olumlu olması gerekiyor. (Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşan değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir.)

**En az bir yıl fiilen çalışması ve performans değerlendirmesi sonucunun olumlu olması durumunda, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılacak sınava (yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınav) girmesi gerekiyor.

Asil öğretmenliğe geçiş sınavı

En az bir yıl fiilen çalışmış ve performans değerlendirmesi olumlu bulunmuş olan aday öğretmenin açılacak ilk sınav katılması gerekiyor. Sınavlar, sadece yazılı olabileceği gibi yazılı ve sözlü şeklinde de yapılabilir.

Belge ile ispatı mümkün ve kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başladıklarında yapılacak ilk sınava alınırlar.

Aday öğretmenlikte bir yılını dolduranlara yönelik olarak bu yıl yapılacak olan sınav uygulaması için tıklayınız …

**Yazılı sınav; çoktan seçmeli test ve/veya açık uçlu sorular şeklinde olur. Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şöyle olur:

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şöyle:

(%20) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

(%30) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, görevin gerektirdiği diğer mevzuat.

(%50) Eğitim öğretimin planlanması, öğrenme ortamları, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme.

Sadece yazılı sınav yapılması halinde, bu sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

**Sözlü sınav yapılması durumunda, bu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı merkezinde veya illerde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır.

Sözlü sınavda aday öğretmenler bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönleriyle değerlendirilirler.

Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlara ilişkin puanların aritmetik ortalaması 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

Sınavda başarılı olamama

Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valilikler tarafından asil öğretmen olarak atanırlar.

Sınav sonucunda (yazılı/ yazılı ve sözlü) başarılı olamayan aday öğretmenler, bulundukları il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir. Başka bir okulda görevlendirilen aday öğretmenler, bir yılsonunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulur ve gerekli koşulları taşımaları durumunda tekrar sınava alınır.

Aday öğretmenlik unvanını kaybetmeleri ve memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi

Aday öğretmenlerden;

-Fiili hizmetlerinin birinci yılına ilişkin olarak haklarında yapılan performans değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmayanlar,

-Asil öğretmenlik için açılan sınava girmeye hak kazandıkları halde belge ile ispatı mümkün ve kabul edilebilir mazeretleri olmadan sınava katılmayanlar,

-Girdikleri sınav sonucunda (yazılı/ yazılı ve sözlü) başarılı olamadıkları için başka bir okulda görevlendirilen ve bir yılsonunda haklarında yapılan performans değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmayanlar,

-İkinci defa girdikleri asil öğretmenliğe geçiş sınavında başarılı olamayanlar

aday öğretmenlik unvanını kaybederler ve bunların memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak, bunlardan daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asil memurluğa atanmış olanlar, Milli Eğitim Bakanlığında durumlarına uygun memur kadrolarına atanır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.