logo yeni

SAĞLIK PERSONELİ İLE CEZAEVİ PERSONELİ İÇİN YIPRANMA PAYI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

infaz koruma memuru 2Resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan her unvandaki sağlık personeli ile Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma personeli için fiili hizmet zammı süresi (yıpranma payı) belirlenmesi amacıyla Kanun Teklifi verildi.

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; kamu ve özel sektöre ait sağlık hizmeti sunucularında görev yapan tüm unvanlardaki sağlık personelinin, her bir yıllık çalışmaları karşılığında 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarını ve Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve İnfaz Kurumlarında görev yapan İnfaz ve Koruma Memurları ile İnfaz ve Koruma Başmemurlarının her bir yıllık çalışmaları karşılığında 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarını öngörüyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, hangi iş ve işyerlerindeki hangi çalışmalar karşılığında ve hangi personele ne kadar fiili hizmet süresi zammı uygulanacağının belirlendiğini, ancak bu düzenlemede, sağlık çalışanları ile ceza ve infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma personeline yer verilmediği,

-Sağlık personelinin çok zor koşullarda çalıştığını, çeşitli bulaşıcı hastalıklara maruz kalarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yanı sıra, hasta ve/veya hasta yakınları tarafından tehdit ve darp edilen çok sayıda sağlık çalışanıyla ilgili haberlere sıklıkla rastlandığını,

-Ceza ve İnfaz Kurumlarında “İnfaz ve Koruma Memuru” ile “İnfaz ve Koruma Başmemuru” olarak görev yapan personelin çalışma şartlarının ağırlığının yanı sıra tehdit alma, yaralanma ve hayatlarını kaybetme gibi riskler altında çalıştıkları, hizmet sürelerinin büyük bir bölümünü tutuklu ve hükümlülerle aynı ortamda geçirdikleri, işe geliş ve gidişlerinde üst araması gibi uygulamalara da tabi tutuldukları, çalışma hayatı içerisinde ruhen ve bedenen yıprandıkları,

-Sağlık personeli ile infaz ve koruma personelinin çalışma şartlarının ağırlığı, bu personelin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarını zorunlu kıldığı,

-Teklif ile, kamu ve özel sektöre ait sağlık hizmeti sunucularında görev yapan sağlık personeli ile Ceza ve İnfaz Kurumlarında görev yapan İnfaz ve Koruma Memurları ile İnfaz ve Koruma Başmemurlarının her bir yıllık çalışmaları karşılığında 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmaları sağlanmasının amaçlandığı

ifade edildi.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 18 inci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“19) Sağlık hizmeti sunucuları

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına dahil unvanlarda görev yapan sağlık personeli 90

20) Ceza ve İnfaz Kurumları

İnfaz ve Koruma Memurları ile İnfaz ve Koruma Başmemurları

90”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.