logo yeni

ASTSUBAY VE UZMAN JANDARMALAR İÇİN MAAŞ ARTIŞI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ismail faruk aksu 4Astsubayların ek ödemeleri ile Uzman Jandarmaların ek göstergelerinin artırılması amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan "3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"; Uzman Jandarmaların her derecede ek göstergesinin artırılmasını ve daha önce 2200 olarak yararlanabildikleri en yüksek ek göstergenin 2700'e çıkarılmasını ve Astsubayların ek ödemelerinin her unvanda 20 puan artırılmasını öngörüyor.

Teklifin yasalaşması durumunda, 2016 yılı Ocak ayı için belirlenen katsayılara göre; Astsubayların aylık net maaşında 166 TL artış olacak. 1 inci derecedeki Uzman Jandarmanın aylık net maaşında 31 TL, emekli ikramiyesinde (25 yıla göre) 1.101 TL, emekli aylığında ise 34 TL artış olacak.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yapan ve özlük hakları konusunda sıkıntı yaşayan personel arasında Astsubaylar ile Uzman Jandarmalar da yer almaktadır.

Kanun Teklifi ile,Uzman Jandarmalar hakkında dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 3/4'ünün uygulanması ve ek gösterge üst sınırlamasının kaldırılmasının yanı sıra her unvandaki Astsubayların ek ödemelerinin 10 puan artırılması amaçlanmaktadır.

-Aylık ücret ve özellikle de emeklilik hakları bakımından önemi bir unsur olan ek göstergenin, Uzman Jandarmalar için bir miktar artırılması, ilgili personelin özlük haklarında kısmen iyileştirme sağlayacak ve morallerini yükseltecektir. Uzman Jandarmaların mevcut ek göstergeleri ve Kanun Teklifi ile öngörülen artış sonrası ek gösterge rakamları şöyle olacaktır.

Derece Uzman Jandarmaların Mevcut Ek Göstergeleri Kanun Teklifine Göre Uzman Jandarmaların Ek Göstergeleri
1 2200 2700
2 2000 2250
3 1467 1650
4 1067 1200
5 867 975
6 767 863
7 633 713
8 567 638

-Ağır çalışma koşulları içinde görev yapan Astsubaylarımızın, ek ödeme puanlarında artışa gidilerek aylık maaşlarında az da olsa bir iyileştirme sağlanması, morallerini olumlu etkileyecektir.

3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2/3’ü” ibaresi “3/4’ü” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümle madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2-27/6/1989tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı Cetvelin B/2 bölümü aşağıdaki şekilde değişmiştir.

2- Astsubaylardan;      
a) II.Kad.Kd.Bçvş. 87
b) Kad.Kd.Bçvş. 87
c) Kd.Bçvş. 87
ç) Kad.Bçvş. 87
d) Bçvş. 87
e) Kad.Kd.Üçvş.          88
f) Kd.Üstçvş. 88
g) Kad.Üçvş.                  88
h) Üstçvş 88
ı) Kd.Çvş. 88
i) Çvş. 88

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.