logo yeni

ZABITA ÇALIŞTAYINDAN HANGİ TAVSİYE KARARLARI ÇIKTI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

zabitaBem-Bir-Sen tarafından 03-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da  düzenlenen Zabıta Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.

Çalıştaya; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden kurum temsilcileri ve Türkiye genelinden Zabıta Daire Başkanları, Zabıta Müdür, Amir ve Zabıta Memurları katılmıştı.

Çalıştay’da, zabıta çalışanlarının sorunları, özlük hakları, diğer kurumlar ile koordinasyon gibi konular bakımından yapılan değerlendirmeler sonrasında, aşağıdaki tavsiye kararlarının alınması kararlaştırıldı:

1-   Zabıtaların hem mali hem de hizmet sınıfları açısından sorunlarının çözümü için Meclisimizce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa değişiklik yapılarak “Zabıta Sınıfı“ oluşturulmalıdır.

2-   Kabahatler Kanunda yer alan cezaların bir kısmı caydırıcılıktan uzaktır. Kabahatler Kanununun bu anlamda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

3-   Zabıta Yönetmeliği, yönetim anlayışı gereğince Çalıştayda gündeme getirilen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.

4-   Bütçe kanunun K cetvelinde yer alan maktu mesailer üst sınır kaldırılmalı yalnızca alt sınır konulmalıdır. İLO standartları açısında da olması gereken izin kullanımının önündeki engellerden birisi olan maktu mesai ödenmemesi uygulamasına son verilerek, Zabıta çalışanlarının izinli sayıldığı günlerde maktu mesaileri ödenmelidir.

5-   Zabıta çalışanlarının çalışma ortamlarında çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunların bir kısmı uygulama sırasın da yaşanan saldırlar, darplar olmakta Zabıtalar uğradığı saldırılarda ölmekte ve yaralanmaktadır. Mevcut yönetmelikteki Savunma amaçlı teçhizat olarak önerilenler yetersizdir. Savunma amaçlı teçhizatlara, güvenliği sağlayacak yönde yeni hükümler konulmalıdır.

6-   5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde yer alan “…Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır“ hükmü olmasına rağmen uygulamalar sırasında vatandaş ve seyyar satıcılar ile bir şikâyet olması durumunda zabıtalar sanki kendi şahsi işini yapan bir kişi gibi değerlendirilmektedir. Oysa zabıtalar görevlerini kamu adına kamu nizamını sağlamak için yapmaktadırlar. Uygulama probleminin çözümü için; Emniyet Genel müdürlüğünce, tüm birimlerine 5393 Sayılı Kanunun 51. Maddesindeki amir hükmün uygulanması için genelge yazılmalıdır.

7-   Zabıta çalışanları sanki kendi özel işiymişçesine, adli vakalar sonucu karşı karşıya kaldıkları kimseler ile ilgili adli makam ve mercilerde yalnız bırakılmaktadır. Zabıta çalışanlarının Adli bir olayla karşılaşmaları durumunda Kurum Avukatları tarafından Hukuksal yardım yapılması sağlanması elzemdir.

8-   Özellikle trafikte ivedi olarak müdahale gerektiren olaylar için Araç sahiplerine ilişkin bilgilerin alınmasında sıkıntı yaşanmakta, Emniyet Genel Müdürlüğü bu bilgileri zabıta birimi ile paylaşmamaktadır. İçişleri Bakanlığına bağlı birimi Emniyet Genel Müdürlüğü ile konuyla ilgili bir birim olan Belediye Zabıta teşkilatlarının bilgi paylaşımı kolaylaştırılmalıdır. Zabıta teşkilatının polis marifeti ile Emniyet Genel müdürlüğünden trafik tescilinden sorgulanmasına yönelik bir düzenleme yapılması gereklidir.

9-   Zabıta Personellerinin niteliklerinin gelişmesi açısından zabıtaların bu alanda eğitim göreceği “sürekli eğitim” anlayışı ile  “Zabıta Akademisi “ kurulması elzemdir. Bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği kanalı ile Belediyeler için ortak ve belediyelere ek maliyet olmayan bir akdemi kurulmalıdır. Ayrıca bu konuda YÖK ve üniversiteler ile TODAİ ile görüşülerek alternatif çözümlerde üretilmelidir.

10-   Zabıta hizmetleri sırasında hayatını kaybeden veya kalıcı engelli hale gelen personel Vazife Malulü Şehid sayılmaktadır, Ancak bu konuda gerek çalışanlar gerekse kurumların bilgi eksikliği mevcuttur bu hakkın kamuoyuna etkin duyurulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

11-   Görev sırasında yaşanan kazalar ve olumsuzluklar sırasında engellilik hali oluşan Zabıtaların GAZİ sayılması gerekmektedir.

12-   Çeşitli alanlarda çalışanlara tehlikeli meslek olması durumları ve çalışma şartlarına istinaden verilmekte olan Fiili Hizmet Zammı hakkının 24 Saat esasına göre yoğun ve stresli ortamda çalışan, hem fiziki hem de zihnen yoğun çalışma yapan ve sürekli tehlike altında olan zabıta memurları içinde  “Fiili Hizmet zammı” diğer bir isimle ''Yıpranma Payı'' verilmelidir. Çünkü bu hakkın verilmesi gereken en önemli hizmet birimlerinden biriside zabıta teşkilatında çalışanlardır.

13-   Kurumlar görevde yükselme sınavlarını yapmamakta zabıta çalışanları görevde yükselmede sıkıntı yaşamaktadır. Zabıta mesleğinde, görevde yükselmede yaşanan sıkıntının giderilmesi açısından kurumlara sınav açma mecburiyeti getirilmelidir. Kadro sayısının belli bir oranında boşluk olan kurumlarda görevde yükselme açılması mecburi olmalıdır.

14-   Ehliyet ve liyakat acısından üst düzey yönetici atamalarında; teşkilat içerisinde bulunarak zabıtalık yapmış teşkilatı ve sorunlarını bilen kişilerin üst düzey yönetici olması sağlanmalıdır.

15-   Zabıta teşkilatlarında branşlaşmaya gidilmesinin faydalı olacağı inanılmaktadır.

16-   Genel yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası görevde yükselme sınavları yazılı ve uygulamalı yapılmalı, yazılı Sınav Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak gerçekleştirilmelidir. Uygulamalı sözlü sınav ise yerel yönetimler tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından gerçekleştirilmeli, sonuçlar yazılı ve uygulamalı sınavın ortalaması alınarak belirlenmelidir.

17-   Memurların yaşadığı derece-kademe sınırlaması kısmi olarak düzenlenmiştir ancak tüm çalışanlar için 657 sayılı kanun açısından gelebilecekleri kadro derecesine kadar gelmeleri sağlanmalıdır.

18-   Zabıta çalışanları “çok riskli meslek” sınıfında yer almalıdırlar. Bu konuda düzenleme yapılmalıdır.

19-   Yemek yardımı konusunun Sayıştay tarafından çıkarılan engellerin giderilmesi açısından Yemek Yardımı Yönetmeliği’nde ya da Zabıta Yönetmeliğinin 37. Maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yemek yardımından Zabıtalar ücretsiz yararlanmalı veya yemek ücretleri nakit olarak ödenmelidir.

20-   Zabıta teşkilatlarında araç, personel sayısı ve mesleki terimler gibi birçok konuda standart birliği sağlanmalıdır.

21-   Zabıta teşkilatlarında teknolojik imkânlar artırılmalı etkin ve verimli çalışma için bilişimle desteklenmiş yazılım ve donanım sağlanmalıdır. Zabıta Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak gerek tablet bilgisayar ve görsel kayıt cihazları ile hizmetler ve denetim hızlandırılmalıdır.

22-   Zabıta Yönetmeliğinde kurumların hali hazırda kullandıkları Telsizlerin yönetmeliğe yazılarak Bilgi teknolojileri İletişim Kurumdan(BTK)ücretsiz tahsisi sağlanmalıdır.

23-   Halkımıza Zabıta Çalışanlarının yaptığı görevlerin daha iyi anlatılması acısından Zabıtanın görevlerine ilişkin kamu spotları hazırlanmalıdır.

24-   Zabıta algısının olumlu yönde değişmesi açısından hem yerel hem de genel anlamda örnek çalışmaların yaygınlaştırılması ve bu konuda çalışmalar yapılması gereklidir.

25-   Kanunlarda yapılan değişiklikler sonrasında gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetim yetkileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık geçmesine rağmen vatandaşın şikâyetleri ve taleplerin Belediyeler ve zabıta teşkilatlarına gelmesi zabıta birimlerine vatandaş nezrinde sorumluluk yüklemektedir. Vatandaş memnuniyeti acısından denetimin koordinasyonun sağlanması için düzenleme yapılmalıdır.

26-   Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği’nde bazı Belediyelerimizde Zabıtalar için yetersizlikler görülmekte, bazıların da ise norm kadrosunda boşluk olmasına rağmen kurumlar zabıta almamaktadır. Bu sebeple kadro normlarının yetersiz olduğu yerlerde kadro sayısı artırılmalı, boşluk olan yerlerde ise kurumlara Zabıta personeli alınması zorunluluğu getirilmelidir.

27-   Zabıta birimlerinde araç sayılarındaki yetersizlikler giderilmelidir. Büyükşehirlerde ilçe zabıta araçları ile büyükşehir belediyesinin araçlarının görsel yönden ayrımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

28-   6360 sayılı kanundan sonra birçok belediyemiz ilk kez Büyükşehir Belediyesi olmuş, mülki sınırların büyükşehir sınırı olması sebebiyle de, il çapındaki Zabıta hizmetlerinin büyükşehir belediyeleri tarafından verilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Alınan kanun Zabıta hizmetleri yönünden irdelendiğinde; Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyelerinin zabıta birimlerinin koordinasyonunu sağlanması için gerekli çalışmanın yapılması ve bu konunun yönetmeliğe konulması gerekliliği söz konusudur. Bunun sağlanması neticesinde, AYKOME benzeri bir birliktelik ve koordinasyon sağlanmış olacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.