logo yeni

İSTİFA EDEN MEMUR PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli 5Belli bir süre Devlet memuriyetinde bulunduktan sonra istifa edenler, isteklerine bağlı olarak prim ödemek suretiyle sağlık sigortasından yararlanabilmekte ve emekli olabilmektedirler. Ancak, memuriyete 01.10.2008 tarihinden önce ya da sonra başlamış olma durumlarına göre ilgililer hakkındaki isteğe bağlı sigortalılık uygulaması farklılık göstermektedir.

İstifa eden memurların isteğe bağlı sigortalılık konusunu memurunyeri.com olarak incelerken, bu yazımızda sadece 1.10.2008 tarihinden önce memuriyete girmiş olanların durumuna değineceğiz.

1.10.2008 tarihinden önce memuriyete girmiş olanların isteğe bağlı sigortalılığı

01.10.2008 tarihinden önce sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve başlamış olanların isteğe bağlı sigortalılıkları, bu Kanunun (mülga) 12 nci maddesine göre yürütülmektedir. (Bu madde mülga olmasına rağmen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesine istinaden, ilgilileri hakkında uygulanmaktadır)

İstifa eden memurun isteğe bağlı iştirakçi sayılması

Devlet memuriyetinden ayrılmış olanlar;

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak en az 10 yıl çalışmış olmaları (10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmaz),

*Memurluktan çıkarılmamış, memur olma şartları yitirmemiş veya olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olmaları,

*Memuriyetten ayrılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvuruda bulunmuş olmaları,

*Kesenek ve kurum karşılıklarını, ait olduğu ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına yatırmaları

halinde, başvurularını tarihini takip eden aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılırlar.

İsteğe bağlı iştirakçilikten ayrılmak isteyenlerin ayrılma taleplerini içeren dilekçelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilir.

Ödenecek primin miktarı

Memurluktan istifa ettikten sonra isteğe bağlı iştirakçi olanların ödeyecekleri kesenek(%16) ve kurum karşılığı(%20) miktarı, ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri ile ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık derece ve kademeleri esas alınarak hesaplanır.

Hesaplanan primlerin ait olduğu ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına yatırılması gerekir. Süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen aylara ilişkin primlerin daha sonra ödenmesi mümkün olmadığı gibi, bu süreler hizmet olarak da sayılmamaktadır.

İsteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödemek suretiyle geçirilen her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi (eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri seviyeyi geçmemek üzere) uygulanır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.