logo yeni

EMNİYET MENSUPLARININ EK GÖSTERGELERİNİN ARTIRILMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emniyetEmniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan her derece ve unvandaki personelin ek göstergelerinin yükseltilmesi amacıyla Kanun Teklifi verildi.

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan personel hakkında uygulanan ek göstergelerin yükseltilmesini öngörüyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi.

Emniyet mensuplarımızın çalışma şartları çok ağır olup, çalışma süreleri diğer kamu personeline göre daha fazladır. Öte yandan, izin iptalleri ve ücret ödenmeksizin yaptırılan ek görevler nedeniyle uzun süre çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca, birkaç gün için olsa bile aileleriyle birlikte tatil yapabilmek amacıyla, ucuz olması için aylar öncesinden zorlukla tatil paketleri alıp yıllık izne ayrılan emniyet mensupları, sıklıkla “tüm izinler iptal edilmiştir” talimatı alıp tatil yapamadan görevlerine dönmekte ve her tatili “acaba izinler iptal edilir mi?” endişesiyle geçirmektedirler. 

Emekli olan emniyet mensupları genellikle maddi sıkıntılar yaşamakta ve bu nedenle de emekli olmaktan çekindikleri için yaş hadlerini dolduruncaya kadar çalışmayı tercih etmektedirler.

Emniyet teşkilatı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi, emniyet teşkilatı mensuplarının gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra ele güne muhtaç olmadan huzurlu, itibarlı, güvenli ve insanca bir hayat sürdürebilmelerini temin etmek gerekmektedir.

Programlı bir yaşamları olmayan emniyet mensuplarının, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması görevlerini yerine getirirken yaralanma ve hayatlarını kaybetme riskinin de bulunması, ayrıca idari ve adli soruşturmalara konu olabilmeleri psikolojilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, zor koşullarda görev yapan emniyet mensuplarının ek göstergelerinin yükseltilmesi, aylık ücretlerini ve emeklilik haklarını kısmen de olsa iyileştirmenin yanı sıra morallerini de olumlu etkileyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan ek gösterge cetvellerinde emniyet mensupları için unvan, derece ve eğitim durumları itibariyle ek göstergeler belirlenmiş olmakla birlikte, bu ek göstergelerin seviyesi emniyet mensuplarının yürüttükleri görevlerin niteliğine göre düşük seviyelerdedir.

Teklif kabul edildiğinde, çalışan ve emekli olan emniyet mensuplarının mali haklarında bir miktar iyileşme sağlanmış olacak.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) Sayılı Cetvelin “VII-EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Emniyet Genel Müdürü 1 7000
b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri 1 5300

c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

1

4800

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet

Müdürü sıfatını kazanmış olanlar

1

2

3

4

4000

3600

3000

2200

e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

    aa) Yüksek Öğrenimliler                   

   

   

    bb) Diğerleri

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

3600

3000

2200

1600

1300

1150

 950

 850

2200

1600

1100

800”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.