logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZASI İÇİN SORUŞTURMA ŞART

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Okulun kapısının açık olduğunun tutanak altına alınması üzerine, soruşturma yapılmadan sadece savunması alınarak,  müdür hakkında verilen uyarma cezası hukuka aykırı  bulundu.

Ankara'da anaokulu müdürü olarak görev yaparken, görev yerinde olmadığının ve okulun kapılarının açık olduğunun tespit edilerek tutanağa bağlanması üzerine savunması alınarak  hakkında uyarma cezası uygulanan davacı, verilen cezaya karşı idare mahkemesine başvurdu.

Davaya bakan Ankara 14 üncü İdare Mahkemesi 27.09.2012 tarihi ve E:2011/1908, K:2012/1192 sayılı Kararında; “Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerindendir.

Bakılan davada davacıya isnat edilen fiil nedeniyle hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığı, sadece 17.08.2011 tarihinde tutulan tutanağa dayanılarak ilgilinin savunması alınıp ceza verilmesi yoluna gidildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; davacı hakkında usulüne uygun soruşturma yapılarak ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm deliller toplanıp, soruşturma raporu düzenlenerek yapılan değerlendirme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken, soruşturmacı atanmaksızın, tutulan tutanağa dayanılarak savunması alınıp doğrudan ‘uyarma cezası’ ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” demek suretiyle, disiplin cezası verilebilmesi için usulüne uygun olarak soruşturma yapılmasının gerektiğini, disiplin amirlerine bir kez daha hatırlatmış oldu.

pdf icon Karar örneği

 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.