logo yeni

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA ZORUNLU BAŞKANLIK ETMEKTEN KURTULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

diyanet isleri baskanligiDisiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna başkanlık edebilecek olanlar belirlendi.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığını Diyanet İşleri Başkanının yürütmesi zorunlu olmaktan çıktı ve bu görev Diyanet İşleri Başkan Yardımcısına da verilebilecek.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Yüksek Disiplin Kurullarının başkanlıklarında Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları, diğer kurumlarda bu kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanlar, üyeliklerinde (c) fıkrasında belirtilen hizmet birimlerinin başında bulunan memurların görevlendirileceğini hükme bağlamıştı. Bu düzenlemeye göre, Diyanet İşeri Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığını Diyanet İşleri Başkanının yürütmesi gerekiyordu. Yapılan değişiklikle, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı da bu görevi yürütebilecek.

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) fıkrasına “Müsteşar Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığında Başkan veya Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.