logo yeni

EMNİYET PERSONELİNİN RESEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesinin 3 Eylül 2015 tarihinde yapacağı toplantının gündeminde, emniyet personelinin bazılarının İçişleri Bakanı onayı ile resen emekliye sevk edilmelerine imkan veren düzenlemenin kısmen iptali talebine ilişkin ilk değerlendirmenin yapılması da yer alıyor.

4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6638 sayılı Kanunla, Emniyet Teşkilatı Kanununa geçici bir madde eklenmek suretiyle, emniyet mensuplarından bazılarının resen emekliye sevk sağlanmıştı.

Bu düzenleme kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak açıklan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Sivas İdare Mahkemesi, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Söz konusu düzenlemede yer alan bazı ibarelerin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi konusunda Anayasa Mahkemesi ilk değerlendirmesini önümüzdeki hafta yapacak.

Resen emekliliğe ilişkin düzenleme

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

Geçici Madde 27- “01/01/2015 tarihi itibarıyla, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile resen emekliye sevk edilebilir. Bu şekilde emekliye sevk edilenler hakkında da 55 inci maddenin yirmi birinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

İptali istenen ibareler

Geçici 27. maddenin birinci cümlesinde yer alan “...kadrolarında bulunanlar dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci,...”, “...Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden...” ve “...resen emekliye sevk edilebilir.” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi isteniyor.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.