logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ SINAVLARINI YAPAN KURULUN YAPISI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mulakatVergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavlarını yapacak sınav kurullarında görev alacak Vergi Müfettişleri için hizmet süresi şartı getirildi.

Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, yeterliklerine, yükselmelerine ve Grup Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavları ile yeterlik sınavlarını yapacak sınav kurullarında görev alacak Vergi Müfettişlerinin, belli bir süre Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olması şartı getirildi.

Giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurul; Maliye Bakanının onayı ile Vergi Denetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, Vergi Müfettişi olarak görev yapanlar arasından seçilen en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşuyor.

Sınav kuruluna seçilecek Vergi Müfettişlerinde herhangi bir hizmet süresi şartı aranmıyordu. Bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Vergi Müfettişlerinin sınav kurullarında görev alabilmesi için Vergi Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler dahil en az sekiz yıl Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olmaları şartı getirildi.

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, Vergi Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler dahil en az sekiz yıl Vergi Müfettişi olarak görev yapanlar arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.