logo yeni

1 KASIM SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK KAMU GÖREVLİLERİ HANGİ YOLU İZLEYECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

secim 21 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olmayı düşünen kamu görevlilerinin, görevlerinden ayrılmalarında ve yeniden görevlerine dönmeleri bazı kurallar çerçevesinde olacak.

Seçime girmek için görevinden ayrılması gerekenler

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, kamu görevlilerinden bazılarının yapılacak seçimde aday olabilmesi için görevlerinden çekilmeleri veya ayrılmaları gerektiğine hükmetmiştir. Buna göre;

-Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları,

-YÖK ve RTÜK üyeleri,

-Memur statüsündeki kamu görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddesi kapsamında görev yapanlar,

-Yüksek yargı organı mensupları ile hâkimler ve savcılar, (görevlerine dönemezler)

-Subay ve astsubaylar, (görevlerine dönemezler)

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar,

-Belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri

seçimde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak veya çekilmek zorunda.

Görevden ayrılmak için son tarih ve başvuru

1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılmak isteyen kamu görevlileri; görevlerinden ayrılma isteklerini ya da emeklilik isteklerini içeren dilekçelerini en geç 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat17.00'ye kadar en yakın amirine iletecek.

Başvuru yapan kamu görevlisine, dilekçesinin alındığına dair bir belge verilecek. Görevinden ayrılma hakkına sahip olanların ayrılma istekleri kurumları tarafından reddedilemez.

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamayacak ve görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamayacak.

Seçime katılmak için verilecek dilekçelerde farklı ifadelerin yer alması da mümkün olmakla birlikte, yapılacak seçime ve seçim nedeniyle görevden ayrılma isteğine ilişkin bir ifadenin dilekçede yer alması gerekecektir.

Görevden ayrılmak için verilecek dilekçe örneği şu şekilde de olabilir.

"... BAKANLIĞINA / MÜSTEŞARLIĞINA / BAŞKANLIĞINA / GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adres

31/08/2015

İmza

Ad Soyadı

Seçim için görevinden ayrılan memurların hakları ve geri dönüşleri

Seçim nedeniyle görevinden ayrılan memurlar, ayrılma tarihinden itibaren memuriyete ilişkin haklardan yararlanamayacak.

Aday olamadıklarında veya seçilemediklerinde görevlerine dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine hiçbir ödeme yapılmayacak. Bu döneme ilişkin sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecek.

Seçim nedeniyle görevlerinden ayrılan kamu görevlileri(yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç), adaylık veya seçim sonuçlarına göre yeniden göreve dönebilecek.

Aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybettiği için göreve dönecek olanların, kurumlarına müracaat etmeleri için ya da atanmaları için belli bir süre beklemeleri gerekmeyecek. Ancak, göreve dönmek için kurumlarına başvuracak olanların, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını izleyen bir aylık süreyi geçirmemeleri gerekecek.

Göreve dönmek için verilecek dilekçe örneği şu şekilde de olabilir.

"... BAKANLIĞINA / MÜSTEŞARLIĞINA / BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan/yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi hükmüne istinaden ayrıldığım göreve dönmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adres

.../.../2015

İmza

Adı Soyadı

Göreve dönüşte belge ibrazı ve eski göreve atanma şartı

Seçim nedeniyle görevden ayrılan kamu görevlilerinin, aday olamama ya da seçilememe üzerine görevlerine dönmek istemeleri durumunda, yapacakları başvurularda herhangi bir belge (dilekçe dışında) ibraz etmeleri zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bazı kurumlar ilgili kamu görevlilerinden konuya ilişkin belge isteyebilmektedirler.

Görevlerine dönmek için müracaat edenlerin, eski görevlerine atanmalarına engel bir durumun bulunmadığı hallerde bu görevlere atanmaları, bunun mümkün olamaması durumunda (kadroya hizmet gerekleri ve kamu yararı bakımından zorunlu olarak daha önce bu göreve atama yapılmış olması hali gibi) ise ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine eşit bir göreve atanmaları gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.