logo yeni

KAMU PERSONELİNİN SERVİS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN YARARLANMASI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

servisKamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Toplu Sözleşmede, kamu görevlilerinin servis hizmetinden ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin hükümler de yer aldı.

Servis hizmetinden ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma konusunda, halen uygulanmakta olan düzenlemelerin yanı sıra bazı yeni hükümler de getirildi.

Toplu Sözleşmede yer alan belirlemelere göre, 2016 ve 2017 yıllarında;

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

**TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Biga ve Çan İşletmeleri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlileri, diğer statüdeki personelin ücretsiz olarak yararlandığı personel servis hizmetlerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlanacak.

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlanacak.

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilecek. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmeye göresadece büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde dağıtıcı olarak görev yapanlar bu haktan yararlanabiliyordu.)

**Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır.. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenecek. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede, servis hizmeti sağlanması hükme bağlanırken, toplu taşım kart bedeli verilmesinden söz edilmemişti.)

**Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanacak.

**Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanır. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile 25 yaşından küçük çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

**Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

**Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

**Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile 25 yaşından küçük çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

**Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer seyahat kart verilir. (2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede de yer almıştı)

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.