logo yeni

EMNİYET MENSUPLARININ KIYAFET DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emniyetEmniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla çıkarılmış olan Yönetmeliğin bazı hükümlerinde değişiklik yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Resmi görevlilerin, bina müştemilatında başları açık olabilecek.

**Emniyet hizmetleri sınıfında resmi üniforma ile görev yapan personelden, görev yeri ve hizmet birimleri esas alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenenlere, yazlık gömleğe ilave olarak yılda iki adet tişört, kep veya bereye ilave olarak bir adet örgü başlık verilecek.

**EHS personelinden Genel Müdürlükçe uygun görülen motorize ekiplere beş yılda bir reflektif uygulama yeleği verilecek.

**EHS’nda sivil kıyafet ile görev yapan personele, Genel Müdürlükçe belirlenen hizmet birimleri esas alınmak suretiyle beş yılda bir operasyon yeleği verilecek.

**EHS personelinden, kimlere hangi süre ile hangi giyim eşyalarının verileceği, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği eki cetvellerden ayrı olarak “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği” ekinde ayrı cetvellerde düzenlendi.

**EHS'nda resmi kıyafetli olarak görev yapan personelin teçhizatı arasına; gaz spreyi ve gaz spreyi kılıfı, kask taşıma aparatı da dahil edildi.

**Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları; merkezde Emniyet Genel Müdürü, illerde Valiler tarafından belirlenecek. Ankara ilindeki yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanlarının belirlenmesinde ise Personel Daire Başkanlığı koordinasyonu sağlayacak.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Resmi görevlilerin, bina ve müştemilatı dışında görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giymesi zorunludur.”

“ç) Hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak resmi kıyafeti ile görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli soğuk ve yağışlı havalarda, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, illerde Valiliklerce uygun görülecek dönemlerde kep yerine örgü başlık kullanabilirler. Merkeze bağlı taşra teşkilatı il teşkilatı ile birlikte hareket eder.”

“s) Hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak resmi kıyafeti ile görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli sıcak havalarda, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, illerde Valiliklerce uygun görülecek dönemlerde yazlık gömlek yerine tişört giyebilirler. Merkeze bağlı taşra teşkilatı il teşkilatı ile birlikte hareket eder. Bu yerlerde giyilen pantolon, kep ve ayakkabının renk ve şekilleri standart olmakla beraber, diğer özellikleri iklim şartları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yeniden belirlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki kullanma süreleri dikkate alınarak;

a) Emniyet hizmetleri sınıfında olup resmi kıyafet taşıyanlara, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı cetvele göre pantolon veya etek, gömlek, ayakkabı, bot veya çizme, montgomer, kazak, eldiven, kravat, parka, kep veya bere, yağmurluk, bel kemeri ve teçhizat takımı verilir.

b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tamamına ise aynı Yönetmeliğin Dip Not (A) bölümünün (1) numaralı sırasına göre tören veya özel günlerde giyilmek üzere takım elbise, şapka ve palto veya pardesü verilir.

c) Emniyet hizmetleri sınıfında resmi üniforma ile görev yapan ve Genel Müdürlükçe görev yeri ve hizmet birimleri esas alınmak suretiyle belirlenen personele, yazlık gömleğe ilave olarak yılda iki adet tişört, kep veya bereye ilave olarak bir adet örgü başlık verilir.

ç) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden Genel Müdürlükçe uygun görülen motorize ekiplere beş (5) yılda bir reflektif uygulama yeleği verilir.

d) Emniyet hizmetleri sınıfında sivil kıyafet ile görev yapan personele Genel Müdürlükçe belirlenen hizmet birimleri esas alınmak suretiyle beş (5) yılda bir operasyon yeleği verilir.

(2) Giyecek yardımı Genel Müdürlükçe temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında kullanılmak üzere ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, ayrıca nakden bir ödemede bulunulmaz. Ancak, emniyet hizmetleri sınıfında olup, sivil görev yapan personele giyecek yardımı bedeli ile resmi kıyafet taşıyanlara dikiş bedeli Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktarlar üzerinden nakden ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, bu Yönetmeliğe ekli bulunan I sayılı cetvelde belirtilmiştir. Bu hizmet birimlerinde görev yapan hak sahibi personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Emniyet hizmetleri sınıfında resmi kıyafetli olarak görev yapan personelin teçhizatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve yedek şarjör kılıfı, cop ve cop kılıfı, el feneri ve el feneri kılıfı, gaz spreyi ve gaz spreyi kılıfı, kask taşıma aparatı ile düdükten ibarettir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-21’inde gösterilmiştir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak merkezde Emniyet Genel Müdürü, illerde Valiler tarafından belirlenir. Ankara ilindeki yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanlarının belirlenmesinde Personel Daire Başkanlığı koordinasyonu sağlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe Ek-1’den önce gelmek üzere ekteki I ve II sayılı cetveller eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri için tıklayınız...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.