logo yeni

İLKÖĞRETİM MEZUNU MEMURLARIN 4. DERECEYE YÜKSELMESİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadroDevlet memuriyetine giriş seviyesi 14/2 olan ilköğretim/ortaokul mezunları, genel olarak kazanılmış hak aylığı bakımından en çok 5 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilmekte, ancak bazı hallerde 4 üncü derecenin son kademesine kadar da ilerleyebilmektedirler.

Derece/kademe bakımından memuriyete giriş ve yükselinebilecek seviyeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir. Kanun, eğitim durumu bakımından yükselebilecekleri en üst dereceye ulaşmış olan memurların kazanılmış hak aylığının, kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükselmesine de imkan tanınmıştır.

İlköğretim mezunlarının memuriyete giriş ve yükselebileceği derece/kademe

657 sayılı Kanun, genel itibariyle;

-Ortaokulu bitirenlerin, 14 üncü derecenin 2 nci kademesinden memuriyete başlayacaklarına ve 5 inci derecenin son (9 uncu) kademesine kadar yükselebileceklerine,

-Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin, 14 üncü derecenin 3 üncü kademesinden memuriyete başlayacaklarına ve 5 inci derecenin son (9 uncu) kademesine kadar yükselebileceklerine,

hükmetmiştir.

İlköğretim mezunu memurun 4 üncü dereceye yükselmesi

Devlet Memurları Kanununun “Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme” başlıklı 37 nci maddesinde, eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurların kazanılmış hak aylığı bakımından bir üst dereceye yükselebilmesi hususu düzenlenmiştir.

Bu hükme istinaden, en çok 5 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilen ilköğretim (ortaokul ve ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenim) mezunu memurların kazanılmış hak aylığı bakımından 4 üncü derecenin son kademesine kadar ilerleyebilmeleri mümkün olabilmektedir.

Ancak, ilköğretim mezunu memurların 4 üncü dereceye yükselebilmesini bazı şartlara bağlanmış ve 2011 yılında yapılan bir düzenlemeyle bu şartların bazılarında değişikliğe gidilmiştir. Böylelikle, daha önce üst dereceye yükselmede aranan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlar” şartı, “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanlar” şeklinde değiştirilirken, 2011 yılı öncesine ait sicil notlarının da göz önünde bulundurulacağı karma bir geçiş dönemi de getirilmiştir.

657 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesinin son haline göre; 5 inci derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ilköğretim mezunu Devlet memurlarından, son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar, 4 üncü dereceye yükselebiliyor.

Geçiş döneminde ilkokul mezunlarının 4. dereceye yükselmesi

Eğitim durumları itibariyle yükselecekleri derecenin bir üst derecesine yükselmede aranan “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma” kuralının tam olarak uygulanabilmesi en erken 2019 yılı içerisinde mümkün olabilecektir. Bu zamana kadar olan süre içerisinde ise disiplin ve sicil yönüyle yapılacak karma bir değerlendirme sonucuna göre uygulama yapılacaktır.

Buna göre, kazanılmış hak aylığı bakımından 5 inci derecenin 4 üncü kademesine ilerlemeye hak kazanan ilköğretim mezunu bir Devlet memuru;  

*2007-2008-2009-2010 yıllarına ait 4 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde, 2015 yılında 4 üncü dereceye yükselebilecektir.

*2008-2009-2010 yıllarına ait 3 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde, 2016 yılında 4 üncü dereceye yükselebilecektir.

*2009-2010 yıllarına ait 2 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde, 2017 yılında 4 üncü dereceye yükselebilecektir.

*2010 yılı sicil notunun 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde, 2018 yılında 4 üncü dereceye yükselebilecektir.

*2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında disiplin cezası almamış olması halinde, 2019 yılında 4 üncü dereceye yükselebilecektir.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.