logo yeni

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI SÖZLÜ OLARAK YAPILABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kultur turizm bakanligiKültür ve turizm uzmanı ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usûl ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Kültür ve turizm uzman yardımcılarının yeterlik sınavının sadece yazılı şekilde yapılması kuralı kaldırıldı ve yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılması imkanı getirildi.

Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Uzman yardımcısının hazırlayıp birim amirine teslim edilen tezin bir örneği ilgili birim amirince yedi gün içinde uzman yardımcısının tez danışmanına verilecek ve tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlayarak ilgili birim amirine verecek. Tez danışmanı raporunun teslim edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde, birim amiri tez danışmanı raporu ile birlikte tezi Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne beş kopya olarak gönderecek.

**Yeterlik sınavı, yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılacak.

**Yönetmelikte bugün yapılan değişiklikler, bugünden sonra uzman yardımcılığına atananlara uygulanacak. Ancak, bugün itibariyle görevde olup da henüz yeterlik sınavına girmemiş olanların yeterlik sınavları hangi tarihte atandıklarına bakılmaksızın yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Uzman yardımcısınca hazırlanan ve birim amirince teslim alınan tezin bir örneği ilgili birim amirince yedi gün içinde uzman yardımcısının tez danışmanına verilir. Tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine verir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince tez danışmanı raporu ile birlikte, tez danışmanı raporunun teslim edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne beş kopya olarak gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,” ibaresi, “ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde sahip olması,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler, bu maddenin yayımından sonra uzman yardımcılığına atananlara uygulanır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce ataması yapılmış olan uzman yardımcılarından tabi oldukları hükümlere göre yazılı yeterlik sınavına girmekle yükümlü olup henüz yeterlik sınavına girmemiş olanların yeterlik sınavları hangi tarihte atandıklarına bakılmaksızın yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.