logo yeni

KADROYA ATANAN SÖZLEŞMELİLERİN NAKİL YASAĞININ KALDIRILMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 42013 yılında çıkarılan 6495 sayılı Kanunla kadroya geçirilen sözleşmeli personelin, 5 yıl süreyle başka kurumlara naklen atanmasına yasak getiren düzenlemenin kaldırılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekilleri Sezgin TANRIKULU, Özgür ÖZEL ve Tekin BİNGÖL tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile; kadroya geçirilmiş sözleşmeli personel hakkında uygulanan ve bu personelin başka kurumlara naklen geçmesine 5 yıl süreyle yasak getiren düzenlemenin kaldırılması öngörülüyor.

Kanun Teklifinin kabul edilmesi durumunda, kadroya geçmiş olan sözleşmeli personel, atanmış oldukları kurumların kadrolarındaki çalışma süresine bakılmaksızın, başka kamu kurum ve kuruluşlarına diğer memurlar gibi naklen atanabilecek.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu hususlar yer aldı:

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 41 inci madde eklenmiş ve; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere 25/6/2013 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışan personel, memur kadrolarına geçirilmiştir. Ancak Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde ‘‘Madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.’’ hükmü getirilmiştir.

Yapılan bu yasal düzenleme ile çalışanların temel insani ve Anayasal hakları sınırlandırılmıştır. Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesinin gerekçelerinden birisi iş güvencesi, diğeri ise başka kurumlara nakil işlemleri sırasında sıkıntı yaşanmamasıdır. Yapılan yasal düzenleme ile çalışanlar beş yıl gibi uzun bir süre kadrosunda çakılı hale getirilmiş, sağlık, eğitim ve eş durumu nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşuna nakil olmak isteyenler mağdur edilmiştir. İlgili yasa maddesi ile getirilen kuralın yeni bir düzenleme ile evrensel ve Anayasal normlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile; sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atanan çalışanların, sağlık, eğitim ve eş durumu gibi mazeretleri nedeniyle başka kurum ve kuruluşlara da nakillerinin yapılarak aile birliğinin sağlanması, eğitimin desteklenmesi ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması amaçlanmıştır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.