logo yeni

1 YILDAN AZ HAPİS CEZALARI MEMUR OLMAYA VEYA MEMUR KALMAYA ENGEL Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

infaz koruma memuruİşledikleri bazı suçlardan dolayı hapis cezası alanlar ile kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası alanların Devlet memurluğuna girmeleri ve memuriyette kalmaları mümkün olamamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının memuriyete girmeye engel olacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Kanunun 98 inci maddesinde; memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybeden Devlet memurlarının memurluğunun sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

Memur olmaya ve memur kalmaya engel hapis cezaları

657 sayılı Kanunun 48/A ve 98 inci maddelerinde yer alan düzenlemelere göre;

**Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu nedeniyle hapis cezası almış olanlar; Devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir.

Memuriyete ilişkin değerlendirme yapılırken, bu sayılan suçlardan dolayı verilen hapis cezasının süresinin ne kadar olduğuna ve bu suçların kasten işlenip işlenmediğine bakılmaz.

Ayrıca, sayılan suçlardan dolayı mahkum olanlar, aldıkları bu kapsamdaki cezalar affedilmiş olsa bile, memur olamazlar ve memur kalamazlar.

**Yukarıda sayılan suçlar dışındaki bir suçu kasten işlediği için 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almış olanlar; Devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir.

Kasten işlenmiş bir suç nedeniyle verilmiş hapis cezanın 1 yıl ve daha fazla süreli olması halinde, suçun türüne bakılmaksızın memuriyete engel sayılır.

**Yukarıda sayılan suçlardan olmaması ve kasten işlenmiş bir suç olmaması kaydıyla, herhangi bir suç nedeniyle verilmiş hapis cezaları, memur olmaya ve memur kalmaya engel olmaz.

1 yıldan az süreli hapis cezasının memur olmaya ve memur kalmaya etkisi

**Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu nedeniyle verilen hapis cezasının süresi 1 yıldan az olsa bile, bu cezaları almış olanlar; Devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir.

**Yukarıda sayılan suçlar dışındaki herhangi bir suçtan (kasten işlenmiş olsa bile) dolayı verilen hapis cezasının süresi 1 yıldan az ise, bu mahkumiyetler memurluğa girmeye ve memur kalmaya engel olmaz.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakmasının memuriyete etkisi

Memur olmaya ve memur kalmaya engel bir mahkumiyet kararlarında, mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığına dair bir hüküm de yer alıyor ise, bu durumda bir mahkûmiyet hükmünün varlığından söz edilemeyeceğinden, bu mahkumiyet kararı memurluğa girmeye ve memur kalmaya engel sayılmayacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.