logo yeni

TEKERRÜR UYGULAMALARINDA AFFEDİLMİŞ CEZALAR DİKKATE ALINIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Devlet memurları hakkında daha önce verilmiş ve yasal düzenlemelerle affedilmiş olan disiplin cezalarının, ilgili memurlar hakkında sonradan verilen disiplin cezalarının uygulanmasında tekerrüre konu edildiği de görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında, ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezalarından birinin verilmesini öngörmüştür.

Öte yandan, bir fiil nedeniyle verilmiş disiplin cezasının özlük dosyasından silinme süresi içerisinde, aynı fiilin yeniden işlenmesi ya da aynı cezayı gerektiren farklı fiillerin üçüncü defa işlenmesi halinde ise  memur hakkında tekerrür nedeniyle bir derece ağır olan disiplin cezasının uygulanması yoluna gidilmektedir.

Affedilmiş cezalar tekerrüre konu edilmemeli

Memurların disiplin cezalarının affı konusunda çıkarılmış yasal düzenlemelerin kapsamına girmiş olmalarına rağmen, sonradan işlenen fiillere ilişkin disiplin uygulamalarında bazı disiplin cezalarının tekerrür açısından dikkate alındığına da rastlanmaktadır.

Ancak, affedilmiş cezaları da esas alarak tekerrür uygulaması kapsamında bir üst ceza verilen memurların açmış olduğu davalarda, idari yargı yerlerinin bu şekilde verilen cezalarda hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde kararlar verdikleri görülmektedir.

Benzer bir olaya ilişkin davayla ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen bir kararda özetle; davacıya, 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca eylemine karşılık gelen disiplin cezasının bir derece ağırı olan cezanın verilmesine sebep olan ve tekerrüre temel teşkil eden disiplin cezasını n 5525 sayılı Kanun uyarınca tüm sonuçları ile affedildiğinden ve tüm sonuçları ile affedilen bir disiplin cezasına konu olan bu fiilin tekerrüre esas alınması mümkün olmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedilmiştir.

Karar için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.