logo yeni

MEMURLARIN SİYASET YAPMA YASAĞININ KALDIRILMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm 2Devlet memurlarının siyasi partilere üye olmasını ve siyaset yapması engelleyen düzenlemelerin kaldırılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekilleri Namık HAVUTÇA ve Özgür ÖZEL’in imzalarını taşıyan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; Devlet memurlarının siyasi partilere üye olmalarına yasaklayan ve siyasi faaliyetlerinden dolayı memurlara disiplin cezası verilmesini öngören hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını amaçlıyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle; çalışma hayatının standartlarının yükseltilmesi, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve özgürlükler ülkesi olması bakımından yeni yasal düzenlemeler yapması, yine anayasanın eşitlik ilkesiyle çelişen kanundaki düzenlemelerin yenilenmesi, bu düzenlemeler içerisinde de evrensel bir hak olarak kabul edilen memurlara siyaset hakkının verilmesi kaçınılmaz olduğu belirtilerek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yasaklamalar getiren maddelerde değişiklik yapılması suretiyle, mevzuatımızda çelişkili bir durumun düzeltilmesinin ve devletin siyasal yapısını oluşturan yasama ve yürütme organlarında görevli olanların da siyaset yapabilmesine imkan tanınması amaçlandığı ifade ediliyor.

23/7/1965 TARİH VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasındaki, “siyasi partiye üye olamazlar”, “hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” cümleleri ile “siyasi parti”, “siyasi düşünce” ifadeleri, madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinin birinci fıkrasının;

I-D bendi, ı) alt bendindeki “siyasi düşünce” ifadesi,

II-o) alt bendi,

III-E bendi, c) alt bendi

madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.