logo yeni

KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİNDE KİMLER DİSİPLİN AMİRİ SAYILACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri belirlendi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”, Başkanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların disiplin ve üst disiplin amirlerinin kimler olacağını düzenliyor.

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli personelin unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

EK-1

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Başkan Bakan -
Başkan Yardımcısı Başkan Bakan
Müşavir Başkan -
Hukuk Müşaviri Başkan -
Diğer Personel Başkan Yardımcısı Başkan

 Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.