logo yeni

BİLGİSAYARI OLMAYAN PERSONELE VERİLEN CEZA İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bilgisayar isletmeniAnkara 12. İdare Mahkemesi, Türk Tarım Orman-Sen üyesi bir personele, EBYS üzerinden evrakları kontrol etmesi gerektiği, kendisine gelen evrakları kontrol etmediği, görevini ihmal ettiği, kendisine verilen görevleri yapmadığından bahisle yapılan soruşturma sonucu uyarma cezası verilmesi işlemini iptal etti.

Dava, davacının kendisine verilen görevleri yapmama konusunda tutum ve tavırları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125-A/a maddesi uyarınca uyarma cezası verilmesine ilişkin işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştı.

Davacıya ait bilgisayar olmaması iptal sebebi sayıldı

Mahkeme iptal kararında, “her ne kadar EBYS üzerinden evrakları kontrol etmesi gerektiği, kendisine gelen evrakları kontrol etmediği, görevini ihmal ettiği, kendisine verilen görevleri yapmadığından bahisle yapılan soruşturma sonucu uyarma cezası tesis edilmiş ise de; davacıya ait bilgisayarın olmadığı ve davalı idare savunmasında belirtilen personel yoğunluğundan kaynaklanan fiziki mekanın yetersizliğinden yeni bir memur büro takımının şubeye konulamadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, davacının kendisine verilen görevleri yapmama konusunda tutum sergilediği sonucuna varılamayacağından ve bu yönde açık bir delil de bulunmadığı görüldüğünden adına isnat edilen fiilin "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak" fiili kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125-A/a maddesi uyarınca uyarma cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme kararı

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.