logo yeni

İŞ ARKADAŞINA KÖTÜ DAVRANAN MEMUR HANGİ CEZALARI ALIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuzKamu kurum veya kuruluşunda görev yapan Devlet memurları arasında, iş arkadaşlarına karşı; kötü muamele eden, söz veya hareketle sataşan, hakarette bulunan veya onları tehdit eden memurlara da rastlanabilmektedir.

Karşılaşılması istenmeyen bir durum olmasına rağmen, çalışma ortamında bazen memurların iş arkadaşlarıyla olan iletişimlerinden kaynaklı sıkıntılı bazı durumlar oluşabilmektedir.

Memurun iş arkadaşlarına karşı söz veya davranışları ile yapacağı disipline aykırı hareketlerinin adli yargıya taşınması da mümkün olabilmekle birlikte, iş arkadaşlarına karşı işlediği ileri sürülecek fiil ve hallerinden dolayı memur hakkında 657 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde disiplin soruşturması başlatılması ve netice disiplin cezası verilmesi yoluna da gidilebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların disipline aykırı fiil ve davranışlarını sayarken, memurların iş arkadaşlarına karşı olan bazı fiil ve davranışlarının da disiplin cezası gerektireceğini hükme bağlamıştır.

İş arkadaşlarına karşı davranışlarından dolayı memura verilebilecek cezalar

Devlet memurlarına iş arkadaşlarına karşı olan tutum ve davranışlarından dolayı verilebilecek disiplin cezalarını memurunyeri.com olarak şöyle sayabiliriz.

-İş arkadaşlarına kötü muamele eden memura KINAMA cezası verilir.  

-İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşan memura KINAMA cezası verilir. 

-İş arkadaşlarına hakarette bulunan memura, KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir. 

-İş arkadaşlarının tehdit eden memura KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir. 

Verilen cezanın bir derece hafif uygulanması

Devlet Memurları Kanunu, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlara verilecek cezaların bir derece hafif olan ceza şeklinde uygulanabileceğine hükmetmiştir. Öte yandan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen bir Kararda özetle; disiplin cezaları verilirken bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerektiğine belirtilmiştir.

Buna göre, iş arkadaşlarına kötü muamele etme ya da onlara söz veya hareketle sataşma fiilini işleyen memurlar hakkında alt ceza uygulamasına gidilmesi durumunda, verilen disiplin cezası UYARMA cezası şeklinde uygulanacaktır.

Öte yandan, iş arkadaşlarına hakarette bulunma veya onları tehdit etme fiilini işleyen memurlar hakkında alt ceza uygulamasına gidilmesi durumunda, verilen disiplin cezası AYLIKTAN KESME cezası şeklinde uygulanmış olacaktır.

Verilen cezanın bir derece ağır uygulanması

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan süre içinde yeniden işlenmesi durumunda, memur hakkında bir derece ağır olan disiplin cezası uygulanmaktadır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarında ise üçüncü defa verilecek cezalarda bir derece ağır ceza uygulanır.

Bu nedenle, iş arkadaşlarına kötü muamele etme ya da onlara söz veya hareketle sataşma fiilini 5 yıl içerisinde ikinci defa işleyen memur hakkında verilecek ikinci ceza ve aynı süre içerisinde kınama cezası gerektiren farklı fiil veya hallerin üçüncü işlenişinde memur hakkında verilecek üçüncü ceza AYLIKTAN KESME cezası şeklinde uygulanır.

Öte yandan, iş arkadaşlarına hakarette bulunma veya onları tehdit etme fiilini 10 yıl içerisinde ikinci defa işleyen memur hakkında verilecek ikinci ceza ve aynı süre içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren farklı fiil veya hallerin üçüncü işlenişinden dolayı memur hakkında verilecek üçüncü ceza DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası şeklinde uygulanır. Ayrıca, öğrenim durumlarına göre ilerleyebilecekleri kademe bulunmayan Devlet memurları hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle uygulanır ve bu durumun tekrarı halinde görevine son verilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.