logo yeni

HATALI YAPILAN FAZLA ÖDEMELERDEN HANGİLERİ GERİ ALINABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas4Kamu kurum ve kuruşları, çalışanlarına hata sonucu yaptıkları fazla ödemelerin bazılarını ancak belli bir süre içerisinde isteyebilirken, bazılarını ise herhangi bir süre şartına bağlı olmadan her zaman geri isteyebilmektedir.

Kamu çalışanlarına kurumları tarafından yapılan hatalı fazla ödemelerin geri istenebilmesi durumu, hatalı ödemeye konu olaya göre farklılık göstermektedir.

Hatalı fazla ödemeyi fark eden kurumlar, yapılan fazla ödemeyi geri isteme konusunda genellikle; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı Kararı ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 09.12.1997 tarih ve 64 Sıra Numaralı Genelgesinde belirtilen şekilde hareket etmektedirler.

Söz konusu Karar ve Genelgede yer alan değerlendirmelere bakıldığında, hatalı yapılmış olan bazı fazla ödemelerin hiçbir süre şartına bağlı olmaksızın her zaman yasal faizi ile birlikte geri istenebileceği anlaşılmaktadır.

Hatalı fazla özemelerin geri istenebileceği haller

Kurumlar, hata sonucu yapmış oldukları bazı fazla ödemeleri, hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman yasal faizi ile birlikte geri isteyebilirler.

Aşağıda belirtilen hallerde, hatalı yapılan fazla ödemelerin kurumlar tarafından geri alınması mümkün olabilmektedir.

*Hatalı ödemenin, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesine dayanan bir işlemden kaynaklandığı haller.

Örneğin; eşinden dolayı aile yardımı alan memurun, eşi çalışmaya başlamasına rağmen bu durumu kurumuna bildirmeyerek aile yardımı almaya devam ettiği durumlarda, eşinin işe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmiş olan aile yardımı ödemeleri geri alınır.

*Hatalı ödemenin, idarenin sakat bir işlemine dayalı olarak yapıldığı haller.

Örneğin; kuruma ait kadro unvanları arasında yer almayan bir kadro unvanına atanmış olan kişiye yapılmış olan ödemeler geri alınır. Bu kişi başka bir kadroda görev yapmakta iken olmayan kadroya atanmış ise, olmayan kadroya ait ödemeler ile eski görevine ait ödemeler arasındaki farkın geri alınması gerektiğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

*Hatalı ödemenin, memur tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde açık hata içeren bir işlemden kaynaklandığı haller.

Örneğin; 3 gün süre ile geçici göreve gönderilmiş olan memura 7 gün geçici görev yapmış gibi gündelik ödendiği durumlarda, 4 gün için yapılan ödeme geri alınır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.