logo yeni

SAĞLIK PERSONELİNİN İKAMET ZORUNLULUĞU GENELGESİ İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik2TTB yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşuna 30 dakika mesafede ikamet etmesini şart koşan genelgenin açtıkları davada iptal edildiğini bildirdi.

2012/31 sayılı genelge ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında mesai saatleri dışında da hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, normal ulaşım şartlarında, 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde ikamet etmesinin zorunlu olduğu, bu zorunluluğa aykırı hareket edenlerin ilgili mevzuatına göre idari ve disiplin işleminin yapılacağı belirtilmişti.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ikamet mecburiyeti, dava konusu genelge ile hayata geçirilmişti.

663 sayılı KHK’nın ikamet mecburiyetini düzenleyen hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Danıştay 15. Dairesi kararının gerekçesinde, “Yukarıda yapılan açıklamalar, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile Anayasada güvence altına alınan “yerleşme ve seyahat hürriyeti"nin kullanımının taşıdığı önem dikkate alındığında, hukuki dayanağı olan Kanun Hükmünde Kararname kuralı iptal edilmiş bulunan dava konusu Genelgenin hukuksal dayanağını yitirerek hukuka aykırı bir konuma geldiği açıktır.” İfadelerine yer verildi.

Bu kararla kamu ve özel sağlık kuruluşlarında mesai saatleri dışında da hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin ikamet zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Karar

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.