logo yeni

TRT PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

trtTürkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usûl ve esasları belirleyen Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle,TRT personelinden bazılarının disiplin ve üst disiplin amirleri yeniden belirlenmiş oldu.

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetvelinin A- MERKEZ TEŞKİLATI bölümünde yer alan;

a) “ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür Genel Müdür -
Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Uzman, Şef, Araştırmacı, diğer personel Müdür Genel Müdür

b) “GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI” kısmından önce gelmek üzere aşağıdaki “YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜĞÜ” kısmı eklenmiştir.

YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü Genel Sekreter Genel Müdür
Müdür, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü Genel Sekreter
Uzman, Şef, Araştırmacı, diğer personel Müdür Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü

c) “GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI
Başkan Genel Müdür -
Başkan Yardımcısı, Haber Koordinatörü, Müşavir, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Mali Denetçi, Mali Denetçi Yardımcısı, Başkana bağlı personel Başkan Genel Müdür
Müdür, Sistem Yöneticisi, Başkan Yardımcısına bağlı personel Başkan Yardımcısı Başkan
Haber Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatörüne bağlı personel Haber Koordinatörü Başkan
Masa Sorumlusu, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Uzman, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel Müdür Başkan Yardımcısı
Sistem Yöneticisine bağlı personel Sistem Yöneticisi Başkan Yardımcısı
Haber Koordinatörlüğünde Müdür, Haber Koordinatör Yardımcısına bağlı personel Haber Koordinatör Yardımcısı Haber Koordinatörü
Haber Koordinatörlüğünde Müdüre bağlı personel Müdür Haber Koordinatör Yardımcısı
Masa Sorumlusuna bağlı personel Masa Sorumlusu Müdür
Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel Sorumlu Başmühendis/ Başmimar Müdür

ç) “GENEL MÜDÜR YARDIMCILIKLARINA BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIKLARINA BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI
Başkan Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Başkan Yardımcısı, Haber Koordinatörü, TRT Medya Eğitim Koordinatörü, Müşavir, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Mali Denetçi, Mali Denetçi Yardımcısı, Başkana bağlı personel Başkan Genel Müdür Yardımcısı
Müdür, Sistem Yöneticisi, Başkan Yardımcısına bağlı personel Başkan Yardımcısı Başkan
Haber Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatörüne bağlı personel Haber Koordinatörü Başkan
TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya Eğitim Koordinatörüne bağlı personel TRT Medya Eğitim Koordinatörü Başkan
Masa Sorumlusu, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Uzman, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel Müdür Başkan Yardımcısı
Sistem Yöneticisine bağlı personel Sistem Yöneticisi Başkan Yardımcısı
Haber Koordinatörlüğünde Müdür, Haber Koordinatör Yardımcısına bağlı personel Haber Koordinatör Yardımcısı Haber Koordinatörü
TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğünde Müdür, TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısına bağlı personel TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı TRT Medya Eğitim Koordinatörü
Haber Koordinatörlüğünde Müdüre bağlı personel Müdür Haber Koordinatör Yardımcısı
TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğünde Müdüre bağlı personel Müdür TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı
Masa Sorumlusuna bağlı personel Masa Sorumlusu Müdür
Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel Sorumlu Başmühendis/ Başmimar Müdür

d) “YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İÇ YAPIMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İç Yapımlar Koordinatörü Başkan Genel Müdür Yardımcısı
İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, İç Yapımlar Koordinatörüne bağlı personel İç Yapımlar Koordinatörü Başkan
İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısına bağlı Müdür ve diğer personel İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı İç Yapımlar Koordinatörü
Uzman, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel Müdür İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı
Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel Sorumlu Başmühendis/ Başmimar Müdür

e) “PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ” kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.